Andrzej Pieśla

Dane miesięczne i kwartalne pokazują wzrost cen, w województwie zachodniopomorskim należy on do największych w kraju. To trend, który raczej będzie się utrzymywał, niż zmierzał ku wygaszaniu.

Pomorze Zachodnie należy do regionów, gdzie ceny towarów i usług konsumpcyjnych w ostatnich miesiącach wzrosły w największym stopniu. Biorąc pod uwagę drugi kwartał bieżącego roku i analogiczny kwartał roku poprzedniego ich wzrost wynosił w województwie 3,5 %, wobec średniej dla kraju równej 3,2 %. Na Lubelszczyźnie i Podlasiu wartość tego wskaźnika wyniosła 2,6 – 2,7 w relacji rok do roku. Jeśli uwzględnić tylko rok bieżący, to w województwach podlaskim i lubelskim ceny wręcz spadły w drugim kwartale w stosunku do kwartału pierwszego, podobnie rzecz się miała w województwach świętokrzyski i opolskim. Wszędzie tam istotną część  gospodarki stanowi rolnictwo i zwiększona podaż płodów pozostaje w związku z rynkowym cenami. Tymczasem w województwie zachodniopomorskim w drugim kwartale roku ceny wzrosły względem pierwszego kwartału o 0,4 %. (na Mazowszu o 0,8 %, w województwach łódzkim i śląskim – o 0,6 %, w skali kraju o 0,3.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw w II kwartale 2020 r.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Trend inflacyjny utrzymuje się. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w lipcu ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 3,0 % w porównaniu do analogicznego miesiąca przed rokiem. Żywność podrożała o 4,1 %, w tym owoce aż o 24,1 %. Z danych Urzędu wynika, że o 52,5 % wzrosły również opłaty za wywóz śmieci, zaś za usługi finansowe płacimy o 39,3 % więcej. Ogółem według rachunków rządu w tym roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych mają wzrosnąć średnio o 3,3 %, natomiast w przyszłym roku – o 1,8 %.

Wzrost cen wpływa nie tylko na bieżącą kondycję gospodarstw domowych, ale też na funkcjonowanie państwa i gospodarki w dłuższej perspektywie. Corocznie od 1 marca emerytury i renty podlegają waloryzacji polegającej na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Tegoroczna inflacja za kilka miesięcy przełoży się więc na przychody emerytów, którzy być może w pewnym stopniu napędzą popyt, ale też odciśnie mocne piętno na kształcie budżetu państwa.