Tomasz Augustyn

Pół jednej pensji wydaje na czynsz rodzina wynajmująca w Szczecinie mieszkanie.

Według danych opublikowanych przez portal bankier.pl stosunek czynszu za mieszkanie do wynagrodzenia w Szczecinie należy do najwyższych wśród polskich metropolii. Bezkonkurencyjna w tym względzie jest Warszawa. Od reszty stawki odbiega też Wrocław, a Szczecin lokuje się na czwartym miejscu z niewielkimi różnicami wobec innych największych miast, ale już względem Poznania nie ma się czym szczycić.

Najem w Polsce skupia się jednak przede wszystkim w pięciu największych polskich miastach – Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi i Poznaniu, gdzie według danych serwisu Otodom, znajduje się blisko co drugie mieszkanie wynajmowane mieszkanie (40 proc.). We wszystkich miastach powyżej 100 tys. mieszkańców zlokalizowane jest 70 proc. mieszkań przeznaczonych na wynajem. W Warszawie stosunek przeciętnego czynszu za mieszkanie o powierzchni od 40 do 60 mkw. do przeciętnego wynagrodzenia netto Warszawie wynosi 84,8 proc. Dla przeciętnej para wynajmujące tego typu lokal oznacza to konieczność przeznaczenia na czynsz blisko jednej wypłaty.

Stosunek przeciętnego czynszu za mieszkanie o powierzchni od 40 do 60 mkw. do przeciętnego wynagrodzenia netto w największych miastach Polski

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych bankier.pl

Według danych Eurostatu aż co piąty najemca w Polsce jest przeciążony kosztami mieszkaniowymi, co oznacza, że wydaje ponad 40 proc. miesięcznego dochodu na czynsz. Co drugi Polak mieszka w mieszkaniu, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem, a co czwarty (24 proc.) w lokalu, którego właścicielem jest inny członek rodziny. Z najmu w 2022 roku korzystał co siódmy Polak (ok. 13 proc.). To zdecydowanie niższy odsetek od unijnej średniej, gdzie najemcą był co trzeci (31 proc.) mieszkaniec. Według ekspertów odsetek ten może być jednak niedoszacowany o co najmniej kilka punktów procentowych, przede wszystkim z powodu rozproszonego i mało profesjonalnego charakteru najmu komercyjnego. Najem w Polsce jest w zdecydowanej większości przypadków koniecznością. Aż 79 proc. przepytanych najemców stwierdziło, że wynajmuje mieszkanie, ponieważ nie może pozwolić sobie na zakup nieruchomości. Z roku na rok rośnie liczba osób wynajmujących mieszkania w Polsce. W 2022 r. liczba podatników wykazujących przychody z tytułu najmu przekroczyła 800 tys. Jeszcze w 2009 r. było to mniej niż 200 tys. osób.

Raport na temat rynku najmu mieszkań w Polsce przygotował ThinkCo wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju. Został on zaprezentowany podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

 

Czytaj także: