Tomasz Augustyn

Polskie drewno sprzedaje się na potęgę, w kraju i za granicą. Z województwa zachodniopomorskiego pochodzi 10% trafiającego na rynek surowca.

W roku 2010 w Polsce pozyskano 35,5 miliona ton drewna, w roku 2018 wartości pozyskania dotarły do poziomu 45,6 miliona ton, by w latach 2029 – 2020 spaść odpowiednio do poziomu 42,3 miliona oraz 39,7 milionów. W największym stopniu drewno niezmiennie pozyskiwane jest na Pomorzu Zachodnim, które na przestrzeni lat zapewniało 10 – 12% ogółu produktu z całego kraju. Około 95% pozyskania stanowi grubizna, zaś z ogólnej masy grubizny około 95% przypada na pozyskanie w lasach w zarządzie Lasów Państwowych, a około 3% w lasach prywatnych.

Polskie drewno jest towarem poszukiwanym na rynkach światowych. Bardzo duże zapotrzebowanie na ten surowiec panuje zwłaszcza w USA i w Chinach. Eksport drewna rośnie. Zdaniem Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, w ostatnich latach z Polski wyeksportowano ok. 15 mln metrów sześciennych drewna, a tylko w 2020 roku mogło to być ok. 4 mln metrów sześciennych, czyli ok. 10% tego, co trafiło na rynek.

Branża drzewna skarży się ostatnio na wysokie ceny surowca. Jej zdaniem przyczyną tego stanu rzeczy jest wywóz drewna z kraju i jego brak na miejscu. Według szacunków Ministerstwa Klimatu i Środowiska z kraju wyjeżdża od 2 do 5 mln metrów sześciennych drewna rocznie, ale tyle samo również przyjeżdża z zagranicy. Budzące się po pandemii gospodarki wywierają coraz większą presję na rynek i zapotrzebowanie na surowiec na pewno w najbliższym czasie będzie dalej rosło. Najprawdopodobniej oznacza to także spory ruch także w zachodniopomorskich lasach.

Udział procentowy regionów w pozyskaniu drewna w latach 2010 – 2020 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS