Andrzej Pieśla

Szczecińskie XIII LO znalazło się w gronie placówek, które chcą walczyć o  tytuł „Złotej Szkoły NBP”. Akcja ma na celu zwiększenie ekonomicznej świadomości Polaków.

Istotnym elementem misji NBP jest podejmowanie działań służących upowszechnianiu wiedzy w społeczeństwie o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, pobudzaniu postaw przedsiębiorczych, kształtowaniu odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, podnoszeniu poziomu znajomości zagadnień ekonomicznych, szczególnie wśród młodzieży. W oparciu o to przekonanie 18 stycznia 2021 r. wystartowała pierwsza edycja ogólnopolskiego programu „Złote Szkoły NBP”, który popularyzuje zagadnienia ekonomiczne w środowiskach szkolnych i lokalnych. Program jest skierowany do uczniów klas VII-VIII, młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz ich nauczycieli. Szkoły biorące udział w programie, mają możliwość zdobycia prestiżowego tytułu „Złota Szkoła NBP” oraz atrakcyjnych nagród pieniężnych.

Ideą pierwszej edycji programu „Złote Szkoły NBP” jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów osobistych – stąd mottem tegorocznej akcji jest hasło „Giganci finansów osobistych”. Prestiżowy tytuł „Złota Szkoła NBP” otrzymają wszystkie szkoły, które wykonają zadania programu. Spośród nich wyróżnienia i nagrody finansowe otrzymają te, które uzyskają najwyższe oceny jurorów.

Zamysłem NBP jest aktywizacja jak największej liczby szkół i w rezultacie stworzenie ogólnopolskiej sieci „Złotych Szkół”, aspirujących do miana liderów upowszechniania wiedzy ekonomicznej. W ciągu dwóch tygodni od uruchomienia programu „Złote Szkoły NBP” przystąpiło do niego już 78 szkół z całej Polski.  Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej zgłoszone do programu, liczą łącznie 550 członków – uczniów i nauczycieli. Wyłonienie placówek edukacyjnych z tytułem „Złota Szkoła NBP” oraz ogłoszenie laureatów pierwszej edycji programu NBP nastąpi do końca czerwca 2021 roku.

Oddział Okręgowy NBP w Szczecinie zaprasza do programu szkoły z terenu województwa  zachodniopomorskiego. Zasady programu, regulamin oraz informacje o nagrodach znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.nbp.pl/edukacja.