Andrzej Pieśla

Raport Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) mówi o tym, że jakość kąpielisk w Polsce jest daleka od oczekiwań, Tylko w niewielkim stopniu odpowiada za to duży przyrost takich miejsc wypoczynku, w tym na Pomorzu.

Na przestrzeni lat 2016 – 2019 liczba istniejących i klasyfikowanych polskich kąpielisk wzrosła z 201 do 606. Na całym polskim wybrzeżu przybyło ich blisko dwukrotnie, z 89 w roku 2016 do 163 w roku 2019. W tym czasie liczba kąpielisk w doskonałym stanie pozostawała ta sama (było ich stale od 45 do 50, w roku 2019 – 48), około 20 to kąpieliska o stanie dobrym, brakło praktycznie kąpielisk w stanie złym (2 w roku 2017, żadnego w 2018 i 2019). Na śródlądziu liczba kąpielisk w doskonałym stanie w omawianym okresie waha się między 80 a 90, 10 do 20 to kąpieliska w stanie dobrym. W obu typach lokalizacji największy odsetek w latach 2018 i 2019 stanowiły kąpieliska nieklasyfikowane, w tym dwuleciu to odpowiednio 62 i 63 % badanych miejsc).

Dostępne dane pozwalają stwierdzić, że spory odsetek plaż i kąpielisk nieklasyfikowanych położonych nad morzem przypada na środkową cześć wybrzeża. Hel i jego sąsiedztwo to z kolei „zagłębie” kąpielisk w stanie doskonałym. Podobną jakość można jednak znaleźć w przypadku kilku lokalizacji w otoczeniu Szczecina i nad jeziorem Miedwie.

Lokalizacja i klasyfikacja ocenianych kąpielisk w Polsce

Źródło: Europejska Agencja Środowiska

Liczba kąpielisk w Europie rośnie z każdym rokiem. W 2019 r. zidentyfikowano 22 295 kąpielisk, o 164 więcej niż rok wcześniej i 813 więcej niż w sezonie kąpielowym 2015. Dwie trzecie kąpielisk znajduje się wzdłuż wybrzeży Europy. Polskę wyróżnia na tle Europy zdecydowanie najniższy odsetek kąpielisk o doskonałej jakości. Jest ich w naszym kraju 21,6 % wobec średniej europejskiej wynoszącej 84,8 % i przy takich liderach, jak Cypr z odsetkiem kąpielisk „doskonałych” wynoszącym 91,1 %, Austria (98,5 %), Maltą (97,7 %) Grecją i Chorwacją (w obu krajach – powyżej 95 %). Jakość terenów przybrzeżnych jest ogólnie lepsza niż jakość obszarów śródlądowych. W 2019 r. 87,4% kąpielisk przybrzeżnych zostało sklasyfikowanych jako doskonałej jakości w porównaniu z 79,1% kąpielisk śródlądowych w UE. Odsetek miejsc o niskiej jakości spada, w  2019 r. Słabe wody w kąpieliskach stanowiły 1,3% wszystkich miejsc w UE, w porównaniu z 2% w 2013 r.

W sezonie kąpielowym 2019 zidentyfikowano 306 nowych miejsc do kąpieli w całej Europie. Warto zauważyć, że 60% tych kąpielisk znajduje się nad rzekami i jeziorami, gdzie kontrola jakości wody jest bardzo trudna. Jakość nowo zidentyfikowanych kąpielisk jest określana tylko wtedy, gdy dostępna jest wystarczająca ilość próbek. Największa liczba nowo otwartych kąpielisk w 2019 r. znajduje się w Polsce (130, z czego 101 znajduje się w głębi lądu). Ogółem Polska ma 606 kąpielisk, 130 doskonałej jakości. Jednak aż 419 nie jest sklasyfikowanych pod względem jakości. To do pewnego stopnia tłumaczy niski ogólny odsetek doskonałych kąpielisk  w Polsce.

Raport „European bathing water quality in 2019″dostępny jest pod adresem:

https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/state-of-bathing-water/european-bathing-water-quality-in-2019