Tomasz Augustyn

Ta książka stanowi ciekawe świadectwo tego, jak Szczecin radzi sobie z ciekawym doświadczeniem obecności wojska NATO w Polsce. Wnioski stąd płyną dla obrazu miasta i jego mieszkańców, ale też dla przyszłości starań o poszerzanie natowskiego kontyngentu w naszym kraju.  

Szczecińskie badaczki dr Wioleta Bryniewicz i dr Żaneta Stasieniuk opublikowały ostatnio monografię pt. Dowództwo Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w opiniach mieszkańców Szczecina. Stanowi ona socjologiczną refleksję nad obecnością korpusu NATO w dużym mieście, opartą na badaniach własnych autorek, prowadzonych z wykorzystaniem analizy prasy i badań kwestionariuszowych.

Mieszkańcy miasta mają świadomość istnienia Korpusu NATO w Szczecinie, prawidłowo podają jego nazwę, chociaż nie zawsze właściwie wskazują jego lokalizację. Obraz tej jednostki nie różni się od tradycyjnego sposobu postrzegania wojska jako takiego. Jednak można zauważyć, że szczecinianie oczekują od Dowództwa Korpusu NATO „dodatkowych atrakcji” na przykład w postaci organizacji imprez plenerowych, pokazów oraz uczestnictwa w ważnych dla miasta uroczystościach.

W opinii autorek zwiększenie poczucia bezpieczeństwa stanowi najważniejszy atut funkcjonowania Korpusu NATO w Szczecinie. 34,6% badanych zgadza się z tą opinią w 100%, 25,6% w 75%, 19,9% w 50%. Drugim w kolejności czynnikiem, ważnym dla respondentów, związanym z funkcjonowaniem Dowództwa Korpusu w Szczecinie są korzyści finansowe – 15,4% osób zgadza się z tym stwierdzeniem w 100%, 13,5% w 75%, 28,2% w 50%. Niewielka liczba respondentów obawia się zagrożeń wynikających z funkcjonowania wspomnianej jednostki w mieście. Jedynie 5,1% badanych zgadza się z tym spostrzeżeniem w 100%, 7,7% w 75%, 10,9% w 50%. Generalnie należy stwierdzić, że aż 89,8% uczestników badań, w większym lub mniejszym stopniu,   akceptuje obecność jednostki NATO w Szczecinie.

W jakich aspektach życia zauważamy obecność Korpusu? Edukacja (istnienie „natowskiej szkoły”)  i rynek nieruchomości (wynajem mieszkań i domów przez wojskowych i ich rodziny) jako zauważalny sposób funkcjonowania Korpusu NATO w Szczecinie były jednym z wątków tematycznych poruszanych przez prasę lokalną, które nie odbiły się w społecznej świadomości mieszkańców. Jedynie 20.1% respondentów zauważa „jakąś” jego obecność w Szczecinie, na przykład w postaci „przejazdów wozów bojowych” (7,4%) lub też przypadkowych styczności (3,1%). Większość jednak nie dostrzega jakiejkolwiek aktywności żołnierzy Korpusu NATO w mieście. To jednak już trwały i ważny element społecznego krajobrazu Szczecina.

Monografia ukazała się nakładem wydawnictwa Adam Marszałek.