Mieszkańcy Dobrej pod Szczecinem muszą jeszcze poczekać z głosowaniem nad odwołaniem wójt Teresy Dery. Zdrowie i bezpieczeństwo głosujących i pracujących w komisjach jest najważniejsze. A może jednak nie jest to takie oczywiste?

Wójt gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz wystosowała do marszałek Sejmu i Komisarza Wyborczego pismo z prośbą o podjęcie wszelkich działań w celu przesunięcia daty wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na inny termin. Pisze w nim, ze „zrealizowanie czynności wynikających z kalendarza wyborczego wiązałoby się z narażeniem osób uczestniczących w tym procesie na ryzyko zarażenia koronawirusem powodującym chorobę COVID-19.” Takich apeli wysyłanych przez włodarzy małych gmin i największych miast jest coraz więcej. Unia Metropolii Polski zrzeszająca przedstawicieli 12 największych polskich miast wystosowała do głównego inspektora sanitarnego zapytanie o warunki przeprowadzenie wyborów prezydenckich, o środki higieniczne i bezpieczeństwa w lokalach wyborczych. Głos w sprawie zabrał także Związek Miast Polskich.

Poza przebiegiem głosowania w dniu wyborów samorządowcy podnoszą również kwestię dopisywaniu do list wyborców. W przypadku dużego miasta to tysiące procesów, które wykonują setki urzędników. Do tego dochodzi konieczność zorganizowania prac komisji wyborczych, w których ma zasiąść ponad 3 tysiące osób. Działania w tym zakresie są pilne, listy członków komisji powinny być skompletowane do 10 kwietnia.

Już dziś praktyka demokracji rozbija się o realia walki z koronawirusem. W najbliższą niedziele 29 marca miało się odbyć w podszczecińskiej gminie Dobra referendum w sprawie odwołania wójt Teresy Dery. Jego inicjatorzy zarzucają wójt w szczególności poważne nieprawidłowości w zarządzaniu publicznymi środkami. Decyzją komisarza wyborczego referendum zostało przesunięte na późniejszy termin. W tym samym dniu 29 marca miały się odbyć wybory uzupełniające do Rady Gminy Niedźwiedź oraz do Rady Gminy Biały Dunajec na Śląsku, ale decyzja wojewody zostały odwołane, przełożono także zapowiedziane na 5 kwietnia wybory do Rady Gminy Wielowieś. Jeszcze przed tygodniem, w niedzielę 22 marca, mimo protestów mieszkańców samorządowe wybory uzupełniające lub przedterminowe dotyczące obsady stanowisk wójta, członka rady gminy lub rady miejskiej odbyły się w pięciu miejscowościach województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i łódzkiego.