Andrzej Pieśla

W północnej części Polski, na obszarze województwa zachodniopomorskiego, a także pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego, powstanie kilkadziesiąt nowych elektrowni fotowoltaicznych. Kredyt w wysokości 82 mln złotych (około 18 mln euro)na realizację inwestycji przeznaczył Europejski Bank Inwestycyjny.

To pierwszy w Polsce kredyt EBI na rzecz przedsiębiorstwa budującego i eksploatującego elektrownie fotowoltaiczne. Projekt, który przyczyni się do rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, objęty jest gwarancją z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest filarem finansowym planu inwestycyjnego dla Europy realizowanego pod wspólnym nadzorem EBI i Komisji Europejskiej.

Środki zostaną przeznaczone na budowę i eksploatację 66 niewielkich, niezależnych elektrowni fotowoltaicznych. Każda z nich będzie miała średnią moc znamionową nieprzekraczającą 1 MW, co oznacza, że łączna moc wszystkich instalacji wyniesie około 65,6 MW. W pierwszym roku funkcjonowania nowo wybudowane, niezależne elektrownie fotowoltaiczne objęte portfelem wytworzą łącznie około 68 tys. MWh energii, co pozwoli zmniejszyć roczną emisję dwutlenku węgla o 47 tys. ton. Ilość energii elektrycznej wytwarzanej w ramach projektu będzie wystarczająca do zasilenia 19 tys. gospodarstw domowych. Szacuje się, że całkowita moc zainstalowana wszystkich elektrowni słonecznych w Polsce osiągnęła na koniec 2019 roku poziom 1,3 GW.

Elektrownie podzielono między osiem spółek realizujących projekt, z których każda odpowiada za co najmniej jeden obiekt. Jednostką dominującą i właścicielem całego portfela inwestycji jest Energy Solar Projekty sp. z o.o. – jednostka zależna funduszu Energy and Infrastructure SME Fund, którym zarządza specjalizująca się w tego rodzaju przedsięwzięciach litewska spółka Lords LB Asset Management.

EBI współfinansuje projekt razem z DNB Bankiem Polska, przy czym każdy bank zapewnia 50 proc. długu uprzywilejowanego (łącznie PLN 164m), natomiast udziałowcy kredytobiorcy (którym jest Energy Solar Projekty sp. z o.o.) wyłożą około 30 proc. łącznych środków niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Łączna kwota finansowania udostępnionego przez EBI w ramach uruchomionego w 2018 roku kredytu programowego na realizację projektów w dziedzinie energii słonecznej w Polsce wynosi 450 mln PLN (około 100 mln EUR). Celem kredytu programowego jest wspieranie małych i średnich lądowych elektrowni fotowoltaicznych w Polsce, które korzystają z zabezpieczenia przychodów przed wahaniami cen w ramach krajowego systemu aukcji na energię ze źródeł odnawialnych. Program przyczynia się do osiągania celów unijnych i krajowych w dziedzinie generowania energii ze źródeł odnawialnych, a tym samym pomaga zmniejszać emisję gazów cieplarnianych.