Tomasz Augustyn

Ukazał się kolejny numer „Kierunków Zmian”, powstającego w Szczecinie cyklicznego wydawnictwa poświęconego ważnym zagadnieniom z pogranicza polityki społecznej i ekonomii. Tym razem uwaga autorów skupia się na kwestiach związanych z rewolucją technologiczną na wsi. Piszą o edukacji, zarządzaniu gminami czy też gospodarce odpadami. Ale także o panademii i związkach mody z rolnictwem. Lektura dostępna jest w sieci.

Witold Sokała odnosi się do raportu Instytut Łączności poświęconego m.in. przyszłości Internetu mobilnego w Polsce. Raport stawia tezę, że przy prognozowanym wzroście obciążeń „padnie” on na wsiach i w wielkich miastach jeszcze w 2020 roku, a wkrótce później stopniowo także na terenie reszty kraju. Zdaniem autorów opracowania, po zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań 4G i dużych inwestycjach, w tym budowie licznych nowych masztów stacji bazowych i anten, możliwe jest tylko przedłużenie agonii. Alternatywą, lepszą z punktu widzenia efektywności ekonomicznej, ale także ze względów środowiskowych, ładu przestrzennego, estetyki krajobrazu, i tym podobnych – jest wdrożenie systemu opartego o 5G. Pod tym pojęciem rozumie się sieć mobilną 5 generacji, która umożliwia przesyłanie znacznie większych ilości danych, z większą prędkością, mniejszymi opóźnieniami, przez większą liczbę urządzeń znajdujących się na tym samym obszarze.

Otwiera to zupełnie nowe możliwości, nie tylko poprawy jakości tradycyjnych usług – ale przede wszystkim efektywnego zarządzania i sterowania całym pakietem działań, dotyczących praktycznie każdej sfery naszego życia. W tym – działań zupełnie niewyobrażalnych w oparciu o technologie poprzednich generacji. Aleksandra Przegalińska opowiada o tym, że urządzenia coraz częściej łączone są w ekosystem, na przykład sterując światłem w mieszkaniu, włączając i wyłączając wodę. Urządzeń nie tylko będzie przybywać, ale będą łączyły się w całe klastry. Jedne będą wydawać polecenia innym, a człowiek będzie tym wszystkim zarządzać.

Technologia 5G to jednak także ryzyko. Popularyzacja internetu rzeczy i rozwiązań „smart” stworzy bowiem warunki do zbierania danych na nieosiągalną wcześniej skalę – bez gwarancji, że nie zostaną następnie użyte, przez podmioty zewnętrzne lub wewnętrzne, do celów, które niezbyt się nam spodobają. Na przykład – do zwiększonej inwigilacji i precyzyjnego profilowania naszych upodobań politycznych, konsumenckich lub towarzyskich.

Wewnątrz także wiele innych ciekawych materiałów. Na łamach numeru Piotr Jesionowski opowiada o polskiej edukacji działajacej w awaryjnym trybie online, Marcin Jabłoński i Kalina Valentinovitch mówią o ciekawym zjawisku dotyczącym związków mody z rolnictwem i życiem na wsi, Adam Zieliński i Szymon Surmacz przyglądają się obecnemu kryzysowi jako wyzwaniu szansie dla małych gmin i polskiego rolnictwa, a Włodzimierz Durka zajmuje się kwestią przemocy domowej na obszarach wiejskich.

Wydawnictwo tworzy Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Prowadzi ono badania, formułuje diagnozy i tworzy dokumenty strategiczne na terenie całego kraju. Od wielu lat świadczy usługi doradztwa rozwojowego dla samorządów lokalnych. Obecnie realizuje projekt poświęcony budowie think tanku skupionego na problemach, szansach i wyzwaniach obszarów wiejskich. Nowy numer „Kierunków zmian” dostępny jest pod adresem:  http://partnerstwo.home.pl/crsg/wp-content/uploads/2020/05/KZ_2020.pdf