Andrzej Pieśla

Zwiększa się obszar Polski, bowiem na Zalewie Szczecińskim i na Zalewie Wiślanym powstają nowe wyspy. Ministerstwo szuka dla nich nazw, które zaproponować może każdy z nas.

W ramach budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną powstaje sztuczna wyspa na Zalewie Wiślanym. Natomiast w ramach pogłębiania toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 metra powstają dwie wyspy na Zalewie Szczecińskim. Pierwsza, o roboczej nazwie W22, będzie miała średnicę 1250 m, powierzchnię ok. 123 ha i średnią wysokość 5 m. Druga powstająca wyspa to W28 o średnicy 1780 m, powierzchni ok. 250 ha i średnia wysokość 5 m. Do wydobycia podczas prac na torze jest ok. 23 mln metrów sześciennych urobku, a łączna pojemność nowych pól refulacyjnych, wraz z rezerwą, wyniesie niemal 40 mln metrów sześciennych. Po zakończeniu inwestycji jedna z wysp pozostanie czynnym polem, zdolnym przyjąć materiał z bieżących prac czerpalnych, szacunkowo, przez najbliższych kilkanaście lat. Na obydwu wyspach nasadzona zostanie roślinność, by tereny te mogły stać się w przyszłości także miejscem bytowania awifauny i różnorodnych siedlisk przyrodniczych.

Do każdej z trzech powstających wysp każdy obywatel może zaproponować jedną nazwę. Propozycje można wysłać do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na adres konkurs@mgm.gov.pl do 31 sierpnia. Najciekawsze i najczęściej powtarzające się propozycje komisja konkursowa wybierze do dalszego etapu, którym będzie ogólnopolskie głosowanie internetowe przewidziane we wrześniu.

Zwycięskie nazwy zostaną oficjalnie nadane nowym wyspom. Autorzy nazw, które wygrają w głosowaniu otrzymają pamiątkowe grawertony z informacją o autorstwie nazw.