Tomasz Augustyn

Województwo zachodniopomorskie zachowało w trudnym pandemicznym okresie pozycję lidera krajowej turystyki.

Pierwsze zbiorcze dane o skali ruchu turystycznego we Polsce w roku 2020 opublikował Główny Urząd Statystyczny. Ilustrują one realny wpływ pandemii na funkcjonowanie branży. Według stanu w dniu 31 lipca 2020 roku w Polsce prowadziło działalność 10 291 turystycznych obiektów noclegowych, tj. o 960 mniej (8,5%) niż rok wcześniej. Poza schroniskami, których działało tyle samo co w 2019 r. (58), spadki liczby działających obiektów odnotowano we wszystkich rodzajach obiektów. Największe zasoby bazy noclegowej posiadały województwa: zachodniopomorskie (141,1 tys. miejsc noclegowych), pomorskie (115,7 tys.) i małopolskie (95,5 tys., w tym zdecydowana większość – ponad 90% – to miejsca całoroczne. W dwóch liderujących regionach przeważają miejsca sezonowe.

W 2020 roku w turystycznych obiektach noclegowych zatrzymało się 17,9 mln turystów i było to o 17,8 mln mniej (49,9%) niż w roku poprzednim. Największa liczba turystów przebywała w obiektach noclegowych zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego – 2,4 mln, po ok. 2 mln nocowało w województwach: mazowieckim, dolnośląskim, pomorskim i zachodniopomorskim. W porównaniu z 2019 rokiem spadek liczby turystów korzystających z bazy noclegowej odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najmniejszy spadek wystąpił w województwach: zachodniopomorskim (o 34,4%) oraz warmińsko-mazurskim (o 36,6%), zaś największy w mazowieckim (o 61,8%).

W turystycznych obiektach noclegowych udzielono w 2020 roku 51,4 mln noclegów (o 45,0% mniej niż w 2019 roku), w tym turystom zagranicznym – 6,6 mln (o 64,6% mniej niż w roku poprzednim). Najwięcej noclegów udzielono turystom przebywającym w hotelach – 23,0 mln, tj. 45% ogółu noclegów, ośrodkach wczasowych – 6,7 mln (13%) i zakładach uzdrowiskowych – 5,3 mln (10%). Podobnie jak w latach poprzednich, także i w 2020 roku najwięcej noclegów udzielono w województwach: zachodniopomorskim (9,9 mln), małopolskim (6,8 mln) oraz pomorskim (6,7 mln). Na wymienione województwa przypadała niemal połowa (45%) noclegów udzielonych w turystycznych obiektach noclegowych w Polsce. Noclegi udzielone w sezonie letnim (lipiec i sierpień) stanowiły 38,5% wszystkich noclegów udzielonych w 2020 roku, lecz w porównaniu z rokiem poprzednim było to mniej o ok. 1/4. Średni czas pobytu zarówno turystów krajowych, jak i zagranicznych w turystycznych obiektach noclegowych wynosił 2,9 noclegu. Turyści najdłużej korzystali z noclegów w województwie zachodniopomorskim (niecałe 5 noclegów), a najkrócej w województwach mazowieckim i wielkopolskim (ok. 2 noclegi).

W największym stopniu wykorzystane były miejsca noclegowe w zakładach uzdrowiskowych (54,5%), ośrodkach kolonijnych (32,5%), ośrodkach wczasowych (31,9) oraz hostelach (30,7%). Wśród województw najwyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych odnotowano w województwach: zachodniopomorskim (37,8%), pomorskim (31,7%) oraz kujawsko-pomorskim (29,9%), zaś najniższy w województwie wielkopolskim (20,4%)

http://www.isr.info.pl/mozemy-wzmocnic-regionalna-specjalizacje-za-unijne-pieniadze/