Andrzej Pieśla

W roku szkolnym 2020/2021 w liceach ogólnokształcących dla młodzieży, technikach i branżowych szkołach I stopnia w Szczecinie przygotowanych zostało na rok szkolny 2020/2021 łącznie 3600 miejsc.

Trwa nabór do szkół ponadpodstawowych w Szczecinie na rok szkolny 2020/2021. Na wzięcie udziału w elektronicznej rekrutacji zainteresowani uczniowie mają czas do 10 lipca br. Rekrutacja prowadzona jest w pełni elektronicznie, co oznacza, że kandydaci będą składali wnioski i zamieszczali wszystkie niezbędne załączniki wraz ze świadectwem i wynikami egzaminu ósmoklasisty w systemie Nabór (na swoim indywidualnym koncie) bez konieczności osobistego stawiennictwa w szkole. Szczegółowa instrukcja dotycząca elektronicznego wypełniania i składania wniosku dostępna jest na stronie Naboru w  zakładce „Dokumenty”.  ofertę poszczególnych placówek, zasady oraz harmonogram postępowania rekrutacyjnego, a także poradnik dla kandydatów, który pomoże im rozwiać wszelkie wątpliwości, uczniowie znajdą na stronie internetowej naboru (https://nabor.pcss.pl/szczecin).

Każdy uczeń może wybrać maksymalnie 3 szkoły, a w ich obrębie dowolną liczbę oddziałów. Kolejność, w jakiej wpisuje się poszczególne klasy jest bardzo ważna. Na liście preferencji nie należy wpisywać szkół, które nie są objęte elektronicznym systemem rekrutacji w Szczecinie. Na pierwszym miejscu na liście preferencji warto wpisać szkołę i klasę, w której uczeń najbardziej chciałby się uczyć. Jeśli zgromadzona przez ucznia liczba punktów będzie niewystarczająca znajdzie miejsce w kolejnych oddziałach lub placówkach wskazanych w podaniu. Oznacza to, że im dłuższa lista preferencji, tym większe są szanse, że system przydzieli go do jednej ze wskazanych przez niego klas.

Na wypełnienie dokumentów oraz złożenie ich w szkole, kandydaci mają czas do 10 lipca do godz. 15.00 (w przypadku oddziałów sportowych, dwujęzycznych, międzynarodowych czas na złożenie stosownych dokumentów upływa 22 czerwca br. Jest to związane z koniecznością przeprowadzenia prób sprawności fizycznej czy też testów predyspozycji językowych). W terminie od 26 czerwca do 10 lipca br. kandydaci będą musieli uzupełnić złożony wniosek o świadectwo ukończenia szkoły, a w terminie od 31 lipca do 4 sierpnia o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego. Wstępne wyniki tegorocznego naboru do szkół ponadpodstawowych poznamy 12 sierpnia. Następnie, rodzice lub opiekunowie prawni kandydata wstępnie zakwalifikowanego będą musieli potwierdzić wolę przyjęcia go do placówki. Ostateczne wyniki naboru poznamy 19 sierpnia br. do godz. 14.00.

W bieżącym roku szkolnym nie będzie prowadzone postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2020/2021 do klas I oraz klas wstępnych publicznych szkół ponadpodstawowych. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego w szkołach, które nadal dysponują wolnymi miejscami o przyjęciu kandydata do szkoły będzie decydował dyrektor placówki.

W roku szkolny 2020/2021 w liceach ogólnokształcących dla młodzieży, technikach i branżowych szkołach I stopnia w Szczecinie przygotowanych zostało na rok szkolny 2020/2021 łącznie 3600 miejsc. W roku szkolnym 2019/2020 było to łącznie 7400 miejsc w klasach pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych (3700 miejsc) i gimnazjów (3700 miejsc).