Tekst ukazał się w Tygodniku Polskiego Instytutu Ekonomicznego:  https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2021/04/Tygodnik-Gospodarczy-PIE_13-2021.pdf

Szczecin znalazł się wśród tych dużych miast, które odczuły skutki pandemii przez ubytek firm średniej wielkości. 

Od początku pandemii w Polsce ubywa firm zatrudniających 10-49 osób na umowę o pracę. Redukcje etatów są najbardziej powszechne na Śląsku, w Wielkopolsce oraz w województwie łódzkim. Epidemia mocno uderzyła w firmy szkoleniowe oraz podmioty działające w handlu i przemyśle.

Dane z rejestru REGON wskazują, że w lutym 2021 r. w Polsce funkcjonowało prawie 107,5 tys. firm zatrudniających od 10-49 pracowników na umowę o pracę, czyli o 1300 mniej niż rok temu. Za spadek odpowiadały głównie 3 sektory: przetwórstwo przemysłowe (550 firm), handel detaliczny (593) oraz firmy szkoleniowe sklasyfikowane pod kategorią PKD edukacja (213). Od sierpnia szybciej spada także liczba firm w budownictwie – obecnie jest ich o około 100 mniej niż rok temu.

Najwięcej firm ograniczyło działalność w województwie śląskim – mniejszą skalę zatrudnienia zgłosiło prawie 275 podmiotów. Redukcje etatów w tym regionie objęły firmy przemysłowe powiązane z sektorem górniczym, np. działające w sektorze maszyno[1]wym. O ile w skali kraju przemysł regularnie notuje wzrosty, to produkcja w województwie śląskim była w 2020 r. niższa o 9 proc r/r.

Na poziomie miast największe spadki widoczne są w Poznaniu i Łodzi – w tych miastach ubyło po 100 podmiotów. W Krakowie i Gdańsku liczba firm raportujących zmniejszenie skali działalności sięgnęła 65. Listę 5 obszarów o największym spadku zamykają Katowice, w których ubyło 55 firm. Niemniej przerejestrowania przedsiębiorstw nie są skoncentrowane w dużych miastach. Na początku 2020 r. firmy zarejestrowane w 18 miastach wojewódzkich stanowiły 34 proc. podmiotów operujących w Polsce. W lutym 2021 r. sytuacja była analogiczna – aktywność rozszerzały m.in. firmy w Warszawie (+18), Rzeszowie (+6), Toruniu (+4) czy Białymstoku (+3).

Zmiana liczby średnich firm (10-49 osób) w miastach wojewódzkich (r/r)

Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny

Epidemia stosunkowo łagodnie dotknęła mniejsze województwa oraz Mazowsze. Spadek liczby firm w lubuskim, opolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim nie przekraczał 30. Również dotyczył on mniejszego odsetka powiatów. W skali kraju pandemia spowodowała zmniejszenie się liczby przedsiębiorstw w 62 proc. polskich powiatów. W przypadku Podlasia i Podkarpacia ten odsetek wynosił kolejno 41 proc. i 44 proc. w Świętokrzyskim 50 proc., na Warmii i Mazurach 52 proc.