Tomasz Augustyn

W 2021 roku nasze regionalne PKB stanowiło 64% średniej unijnej.

W 2021 r. w porównaniu z 2020 r. zmiany realnego PKB w poszczególnych regionach Unii Europejskiej wahały się w przedziale od -2,4% w Brabancji Walońskiej (Belgia) do +16,7% w Notio Aigaio (Grecja). Realny PKB wzrósł we wszystkich regionach UE z wyjątkiem trzech: Prow. Brabancja Walońska (Belgia), Majotta (-0,7%; Francja) i Tyrol (-0,2%; Austria). Regionami o największym wzroście wolumenu PKB po regionie Notio Aigaio w Grecji były południowy region Irlandii (+16,3%) i Jadranska Hrvatska w Chorwacji (+16,0%). Dla całej Polski wzrost określono na poziomie 6,8%.

Zmiana PKB w regionach UE (NUTS 2), 2021 (zmiana procentowa wolumenu w stosunku do roku poprzedniego)

Źródło: Eurostat

Kryzys COVID-19 mocno wpłynął na wszystkie regiony, znajdując wyraz we wskaźnikach społecznych i gospodarczych za 2020 r. Tempo wzrostu wolumenu PKB w 2021 r. jest w wielu przypadkach odwrotnie proporcjonalne do spadków PKB w 2020 r. Porównując poziomy wielkości PKB w 2021 r. z rokiem 2019 sprzed pandemii COVID-19, wszystkie trzy regiony o największym wzroście znajdowały się w Irlandii: południowy (+28,4%), wschodni i środkowy (+15,4%) oraz północny i zachodni (+14,1%). %). 79 regionów miało wyższy poziom wolumenu PKB w 2021 r. niż w 2019 r. Tymczasem największe spadki odnotowano na Balearach (-15,0%; Hiszpania), Algarve (-13,8%; Portugalia) i Wyspach Kanaryjskich (-13,4%; Hiszpania).

W 2021 r. regionalny PKB na mieszkańca wyrażony w krajowych standardach siły nabywczej (PPS) wahał się od 28% średniej UE na Majotcie (Francja) do 268% w Luksemburgu. Inne wiodące regiony w rankingu regionalnego PKB per capita w 2021 r. wyrażonego w krajowym PPS to Irlandia Południowa (261% średniej UE), Irlandia Wschodnia i Środkowa (239%) oraz Région de Bruxelles Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (204%; Bruksela). Wysoki PKB na mieszkańca w tych regionach można częściowo wytłumaczyć dużym napływem pracowników dojeżdżających do pracy (Luksemburg i Bruksela) oraz niektórymi dużymi wielonarodowymi przedsiębiorstwami mającymi siedzibę w omawianych regionach (Irlandia Południowa, Wschodnia i Środkowa). Z kolei po Majotcie regiony o najniższej pozycji w rankingu to bułgarski południowo – centralny (38% średniej UE), północno centralny i północno – zachodni (oba 39%).

PKB per capita w regionach UE (NUTS 2), 2021 (wg parytetu siły nabywczej)

Źródło: Eurostat

W województwie zachodniopomorskim PKB wyniosło 64% średniej unijnej. Spośród innych polskich regionów najniższy był na Lubelszczyźnie (52% średniej unijnej), a najwyższy na Mazowszu (166%).

 

Czytaj także: