Andrzej Pieśla

Spadki przeładunków w polskich portach w następstwie pandemii są nieznaczne na tle innych krajów Unii Europejskiej.  

O 17,0% zmniejszyła się w drugim kwartale 2020 roku masa brutto towarów przeładowanych w głównych portach Unii Europejskiej w porównaniu z analogicznym kwartałem 2019 roku. W tym okresie wyniosła ona 755 mln ton. Ten znaczny spadek można prawdopodobnie przypisać pandemii COVID-19 i kolejnym ograniczeniom wprowadzonym w UE i na świecie.

Tylko dwa z morskich państw członkowskich UE, a także znajdująca się poza jej strukturami Norwegia, odnotowały w drugim kwartale 2020 roku w porównaniu z tym samym kwartałem 2019 roku wzrost tonażu towarów przeładowanych w głównych portach. Chorwacja odnotowała w tej dziedzinie znaczny wzrost (wyniósł on 10,2%), podczas gdy w Estonii był on nieznaczny (o 0,6%), a w Norwegii umiarkowany (o 2,7%). Największy spadek odnotowano na Malcie (-50,8%), a następnie we Włoszech (-40,5%), Łotwie (-32,8%), Portugalii (-22,6%) i Słowenii (-20,1%). Spadki o 9% lub więcej odnotowano w 13 innych państwach członkowskich UE, a także w Wielkiej Brytanii. Dla Polski odnotowano spadek wynoszący 3,8 %. W Danii i Szwecji spadek wyniósł odpowiednio -1,6% i -1,0%.