Tomasz Augustyn

Ceny mieszkań w Szczecinie rosły dynamicznie w ostatnich dwóch latach, jak i w ostatnich kilkunastu latach.

Systematycznie na szczycie miast z najwyższymi cenami mieszkań utrzymuje się Warszawa, miasto o największym potencjale i dynamice rozwojowej, dla znacznej części kraju miejsce nauki, pracy i osobistego rozwoju, jak też ośrodek przyciągający polski i zagraniczny kapitał oraz pracowników i inwestycje. Na przestrzeni lat 2022 – 2023 ceny mieszkań w Warszawie przebiły stawkę 13 000 złotych za metr kwadratowy. Powyżej 10 000 złotych za metr kwadratowy trzeba też płacić za lokale mieszkalne w Krakowie (blisko 12 000), Gdańsku, Wrocławiu i Gdyni. Poznań i Szczecin tworzą grupę pościgowa za tą czołówką, z cenami na zbliżonym poziomie i z podobną dynamiką ich wzrostu (na poziomie 5,5%). Za nimi plasują się Lublin, Rzeszów, Białystok, Katowice i Opole. Daleko w tyle plasuje się Łódź przeżywająca dynamiczny rozwój, ale też odrabiająca znaczące straty po gwałtownej depopulacji. Spośród polskich miast wojewódzkich jeszcze jedynie w Bydgoszczy, Kielcach, Olsztynie i Zielonej Górze średnie cena za metr kwadratowy mieszkania w 2023 roku nie przekraczała 8 000 złotych.

Z pewnością w przypadku kilku miast to się zmieni, bo ceny co do zasady rosną. Na przestrzeni lat 2022 – 2023 w największym stopniu zwiększyły się w Opolu (wzrost o ponad 10 %), Rzeszowie, Kielcach, Szczecinie i Poznaniu. Wśród analizowanych ośrodków spadły jedynie w Gdyni. Potężny wzrost średniej ceny metra kwadratowego mieszkań miał miejsce w trzecim kwartale 2023 roku. W październiku tempo wzrostu cen wyraźnie osłabło w większości metropolii. Wyjątkami były Trójmiasto i Wrocław. W listopadzie Wrocław był jedyną metropolią, w której średnia cena metra kwadratowego w ofercie firm deweloperskich utrzymała poziom z poprzedniego miesiąca, w Trójmieście średnia poszła mocno w górę, a jeszcze bardziej w Poznaniu i w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, gdzie ceny zwiększyły się o ponad 5%. W obu przypadkach to efekt wprowadzenia przez deweloperów na rynek puli nowych drogich mieszkań (o cenach w granicach 16 – 18 000 złotych za metr kwadratowy). Podobny mechanizm podwyżek działał także w Trójmieście, Łodzi i w Warszawie.

Ceny mieszkań w miastach Polski w latach 2022 – 2023

Źródło: https://realtytools.pl/ceny-mieszkan-w-polsce

Według danych Narodowego Banku Polskiego dotyczących cen transakcyjnych z rynku pierwotnego gromadzonych, od III kwartału 2006 roku, do II kwartału 2023 roku ceny za metr kwadratowy w największych polskich miastach wzrosły niespełna trzykrotnie. We Wrocławiu skoczyły w przeciągu 17 lat o 255 procent, w Szczecinie o 232 procent, w Rzeszowie o 228 procent, w Gdańsku o 226 procent, a w Bydgoszczy o 224 procent. Najmniejszy wzrost zanotowano w Krakowie – w ciągu kilkunastu lat ceny zmieniły się o zaledwie 71 procent. Stosunkowo niewielki, w porównaniu z resztą miast w Polsce, wzrost cen za metr kwadratowy odnotowano również w Warszawie – to 134 procent. W przypadku tych miast wystąpił efekt wysokiej bazy – już kilkanaście lat temu ceny metra kwadratowego były w nich relatywnie wysokie, wynosiły odpowiednio 6800 zł i 5600 zł za metr kwadratowy, podczas gdy w Bydgoszczy, Kielcach, Olsztynie czy Rzeszowie niewiele ponad 2000 zł.