Tomasz Augustyn

Pomorze Zachodnie pozostaje obszarem intensywnych działań inwestycyjnych w infrastrukturę produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

W gminie Postomino na terenie województwa zachodniopomorskiego Tauron Zielona Energia zaczyna budować farmę fotowoltaiczną. Moc elektrowni (90 MW) to jak na polskie warunki bardzo dużo. Będzie się ona składać się z 135 tysięcy sztuk paneli fotowoltaicznych, każdy o mocy 665 Wp. Farma fotowoltaiczna ma rozpocząć pracę w 2025 r, a wyprodukowana przez nią energia elektryczna pozwoli na pokrycie zapotrzebowania ok. 46 tys. gospodarstw domowych. Jeszcze w tym roku rozpocznie się realizacja pierwszego etapu inwestycji o mocy 80 MW, do końca pierwszej połowy 2024 roku wykonawca robót rozpocznie budowę kolejnych 10 MW. Farma Postomino zostanie przyłączona do działającej od 2013 roku farmy wiatrowej Marszewo o mocy 100 MW. Farma wiatrowa Marszewo została oddana do użytku w 2013 roku, a następnie rozbudowana w 2015 roku. Aktualnie w elektrowni pracuje 50 turbin wiatrowych o łącznej mocy 100 MW. Roczna produkcja energii elektrycznej pozwala na pokrycie zapotrzebowania na prąd 120 tysięcy gospodarstw domowych.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka miała 36,31 mld zł przychodów w 2022 r.

Przy realizacji inwestycji w gminie Postomino po raz pierwszy zastosowane zostanie przez Tauron rozwiązanie pod nazwą cable pooling (nazywane także hybrydyzacją), czyli współdzielenie jednego przyłącza do sieci elektroenergetycznej, przez różne źródła energii. Dzięki współdzieleniu przyłącz, łatwiej jest zwiększać moc odnawialnych źródeł energii w Polsce, bez konieczności występowania o nowe warunki przyłączenia dla kolejnych elektrowni wiatrowych czy fotowoltaicznych. Niedawna nowelizacja ustawy OZE (odnawialne źródła energii) przyniosła pewne ułatwienia dla inwestorów w tym zakresie. Do tej pory źródłom energii przyznawano przyłącze o określonej, limitowanej mocy. Farma o mocy 100 MW miała przyłącze 100 MW itd. W przypadku OZE oznaczało to, że źródło energii w zasadzie nie korzystało z pełnej przepustowości przyłącza (wiatraki bardzo rzadko pracują na 100 proc. swoich możliwości). Dzięki dołączenia nowego źródła jest szansa, że razem częściej uda im się wykorzystywać ten limit. Elektrownie wiatrowe są zwykle wydajniejsze nocą, fotowoltaiczne – za dnia, więc nie będą pracować z większą mocą jednocześnie.

To kolejna z serii inwestycji największych graczy na polskim rynku energetycznym w infrastrukturę zlokalizowana na terenie województwa zachodniopomorskiego. Enea Operator w ostatnim czasie oddała do użytku na terenie województwa zachodniopomorskiego zmodernizowane stacje energetyczne Recław, Gryfice i Gumieńce. Należąca do Grupy Enea, spółka Enea Nowa Energia rozpoczęła prace przy budowie farmy fotowoltaicznej Dygowo I. PV Dygowo I o mocy 8 MW składać się będzie z ok. 12 tys. tzw. bifacjalnych paneli fotowoltaicznych (absorbujących światło z dwóch stron, zarówno z przodu jaki z tyłu przy ułożeniu wertykalnym). Każdy z paneli będzie dysponował mocą 655 Wp, a na farmie będzie zainstalowanych 21 falowników o mocy 350 kW wraz z dwoma kontenerowymi stacjami transformatorowymi. Wybudowana na modułowej konstrukcji wsporczej farma ma wytwarzać rocznie ok. 8 GWh energii elektrycznej.

Farma Fotowoltaiczna Dygowo I będzie zlokalizowana w pobliżu Farmy Wiatrowej Bardy, która również należy do Grupy Enea. Instalacje będą posiadały ten sam punkt przyłączenia, dzięki czemu powstanie tzw. hybrydowa instalacja OZE, która efektywniej wykorzysta moce przyłączeniowe dzięki cable poolingowi. Planowany termin ukończenia inwestycji to II kwartał 2024 r.

Enea Nowa Energia podpisała również umowę na realizację kolejnej inwestycji – Farmy Fotowoltaicznej Jastrowie II. Farma o mocy 8 MW zlokalizowana będzie na terenie gminy Jastrowie, nieopodal istniejącej już farmy PV Enei o nazwie Jastrowie I. Instalacja składała się będzie z ok. 12 tys. paneli, każdy o mocy 670 Wp oraz 30 falowników o mocy 250 kW wraz z dwiema kontenerowymi stacjami transformatorowymi. Instalacja rozpocznie pracę w 2024 r. Inwestycja ta realizowana jest w ramach Grupy Enea, a jej generalnym wykonawcą jest Enea Serwis. Realizacja planu inwestycyjnego firmy w obszarze dystrybucji skutkuje podniesieniem możliwości rozwoju energetyki odnawialnej na obszarze północno-zachodniej Polski. Widać to w dynamice przyłączania nowych odbiorców do sieci Enei Operator. Na koniec 2022 r. było to ponad 151 tys. OZE o łącznej mocy ponad 4,3 GW. W trzech kwartałach 2023 r. spółka przyłączyła ponad 18,2 tys. odnawialnych źródeł energii o mocy ponad 1,1 GW. Na koniec września 2023 r. do sieci Enei Operator przyłączonych było łącznie prawie 170 tys. OZE o łącznej mocy ponad 5,5 GW.

W październiku minionego roku Orlen zawarł ze spółką należącą do brytyjskiego Octopus Renewables Infrastructure Trust PLC warunkową umowę zakupu dwóch farm wiatrowych o łącznej mocy ok. 60 MW. Jedna z nich to farma Krzęcin zlokalizowana w pobliżu Choszczna. Powstała w lutym ub.r., a jej żywotność także szacowana jest na 30 lat. Farma składa się z ośmiu turbin Nordex o mocy 3,3 MW każda, a jej łączna moc zainstalowana przekracza 19 MW.