Tomasz Augustyn

Szczecińska „trzynastka” utrzymuje pozycję w ścisłej czołówce najlepszych liceów w kraju. Trzy szkoły z regionu w pierwszej dwusetce rankingu to dość przeciętny wynik.

Ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych po raz 24. przygotował miesięcznik „Perspektywy”. Kapituła rankingu brała pod uwagę sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku liceów uwzględniono też osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych, a w przypadku techników uwzględniono wyniki egzaminów zawodowych.

Miano najlepszego liceum w kraju w roku 2022 (podobnie jak w latach 2019 oraz 2021) dzierży XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, za nim uplasowało się Uniwersyteckie LO w Toruniu, drugie także przed rokiem i najlepsze w roku 2020. Trzecią pozycję w rankingu liceów zajmuje szczeciński XIII LO. To powtórzenie osiągniecia z roku ubiegłego placówki, która od lat utrzymuje się w gronie najbardziej renomowanych szkól średnich w kraju. W roku 2019 w tym samym zestawieniu zajęła ona 2. miejsce, a w roku 2020 była 5. W bieżącym rankingu nieznacznie ustąpiła ona konkurentom wynikami swoich olimpijczyków i wynikami maturalnymi z przedmiotów dodatkowych, przewagę zyskując za to osiągnieciami maturzystów na egzaminach z języków podstawowych. Hierarchia rankingu jest trwała, pierwsze siedem sklasyfikowanych w zestawieniu szkół wymienia się pozycjami od roku 2019. W pierwszej „50” zestawienia zmieściła się jeszcze jedna szkoła z województwa zachodniopomorskiego – to II LO im. Mieszka I notowane na miejscu 49. W stosunku do roku 2021 poprawiła ona swoje notowania o jedna pozycję, w roku 2019 była 48., a w 2020 – 44.

Na dalszych miejscach znalazły się: V LO im Adama Asnyka w Szczecinie na pozycji 78. (awans z miejsca 87, w latach 2019 – 2020 odpowiednio na miejscach 53. i 68.), Katolickie LO im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie na pozycji 134. (awans z miejsca 175, w roku 2019 – 197., w 2020 – 137.), XIV LO im Św, Rity w Szczecinie na pozycji 221. (spadek z pozycji 190, w roku 2019 – 208., w roku 2020 – 168.), IX LO im. Bohaterów Monte Cassino na pozycji 246. ((spadek z miejsca 195, w roku 2019 – 214., w 2020 – 150.), II LO im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie na pozycji 273.(spadek z miejsca 245, w roku 2019 – 192., w 2020 – 249.), I LO w Kołobrzegu na pozycji 289. (awans z miejsca 331., w roku 2019 – 194, w 2020 – 234.). Miejsce 393. zajęło I LO im ks. Elżbiety w Szczecinku, 395. – I LO im. Adama Mickiewicza w Stargardzie, 428. – I LO im. Stanisława Dubois w Koszalinie, 443. – Społeczne LO STO w Szczecinku, 449. – I LO im Tarasa Szewczenki w Białym Borze, 485. – VI LO im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie, 493. – I LO im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczecinie.

Ranking zdecydowanie oddaje dominację dużych ośrodków miejskich. W pierwszej „50” notowanych jest 19 liceów zlokalizowanych w Warszawie (do tego 6 kolejnych w drugiej „50”), 4 z Krakowa, po 3 z Poznania, Wrocławia i Łodzi, po 2 z Gdyni i Gdańska. Najwyżej notowana szkoła z nieco mniejszego ośrodka to V LO w Bielsku-Białej w województwie śląskim (pozycja 14., wcześniej 13. w roku 2019, 20. w 2020 i 21. w 2021). Brak większej ilości szkół z województwa zachodniopomorskiego, w tym udziału i wyższych lokat liceów z mniejszych miejscowości, mimo wszystko rzuca się w oczy.

Wśród techników na dziewiątym miejscu sklasyfikowano Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8 w Szczecinie.

W tegorocznym rankingu wzięto pod uwagę dane 1256 liceów ogólnokształcących i 1165 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2021 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki, zdawanych obowiązkowo, były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.