Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
W 2021 roku Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich realizował pięć dużych projektów drogowych, współfinansowanych przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Pierwszy z nich – budowa obwodnicy Gryfic – już się zakończył. Obwodnica Trzebiatowa i zmodernizowana DW 111 na odcinku Stepnica – Recław mają być gotowe przed wakacjami 2022.
– Nowoczesna infrastruktura to jeden z fundamentów zrównoważonego rozwoju Pomorza Zachodniego – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Modernizowane drogi wojewódzkie, budowane obwodnice oznaczają nie tylko usprawnienia w transporcie. Inwestycje drogowe podnoszą jakość życia mieszkańców – odkorkowują miasta, a więc ograniczając emisję zanieczyszczeń i poziom hałasu oraz poprawiają bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.
W tym roku Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich zakończył budowę 4,4-kilometrowej obwodnicy Gryfic. Droga poprowadzona nowym śladem połączyła od północnej strony miasta drogi wojewódzkie 105, 109 i 110. Zakres prac objął tu budowę nowej drogi wraz kanalizacją deszczową, oświetlenia, a także dwóch dużych obiektów mostowych – mostu  na Redze i wiaduktu kolejowego nad linią kolejową Koszalin-Goleniów. Skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 110 i 109 zaprojektowano jako ronda. Wartość całego zadania to blisko 62 mln zł. Dofinansowanie unijne – ok. 52 mln zł.
– Inwestycje z dużym wsparciem unijnym i wpisane do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego realizowane są w cyklu dwuletnim – wyjaśnia wicemarszałek Tomasz Sobieraj. – W tym roku na drogi wojewódzkie przeznaczono z RPO ponad 104 miliony złotych! Większość zadań zakończy się w 2022.
W przyszłym roku gotowa ma być m.in. obwodnica Trzebiatowa. Tym samym uda się wreszcie wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta. Mieszkańcy Trzebiatowa, miasteczka z bardzo ciasną historyczną  zabudową, powinni wówczas wyraźnie odczuć ulgę podczas poruszania się po mieście.
Zgodnie z harmonogramem inwestycja powinna zostać zakończona do 30 czerwca 2022 r.  Jej koszt szacowany jest na blisko 29,4 mln zł. Dofinansowana unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) ma wynieść ponad 24,5 mln zł.
Trwają również przebudowy dwóch odcinków szlakowych dróg wojewódzkich. Najdroższą z nich jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław – Stepnica etap I. Wraz z przebudową przejścia tej drogi przez Stepnicę, stanowiącą II etap inwestycji, koszt całości ma wynieść blisko 141,5 mln zł. Przewidywane dofinansowanie unijne to ok. 118,7 mln zł.
23-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 111 biegnie wzdłuż Zalewu Szczecińskiego i jest alternatywnym do DK3 połączeniem nad morze. Ma też znaczenie dla rozwoju miejscowości wypoczynkowych położonych nad Zalewem Szczecińskim, zwłaszcza Stepnicy. Przebudowa drogi wraz z oddzielnym, ale prowadzonym równolegle projektem dotyczącym przejścia DW111 przez Stepnicę powinna zostać zakończona w maju przyszłego roku.
W lutym br. rozpoczął się I etap przebudowy DW 163 na odcinku Połczyn Zdrój – Czaplinek. DW nr 163 także należy do tzw. alternatywnych tras nad morze i w okresie letnim jest obciążona dużym ruchem.  Droga biegnie z Kołobrzegu na południe województwa przez Białogard, Połczyn Zdrój, Czaplinek do Wałcza i węzła z drogą krajową nr 10. Odcinek, który jest aktualnie przebudowywany, kończy się przed tzw. odcinkiem osuwiskowym znajdującym się w Dolinie Pięciu Jezior, który objęty jest oddzielnym opracowaniem.
W tym roku ZZDW realizował też kilkadziesiąt przebudów jednorocznych, finansowanych z budżetu województwa. Są to najpilniejsze remonty, które sukcesywnie wchodzą do realizacji na podstawie zestawień sporządzanych corocznie przez Rejony Dróg.
Łącznie w ten sposób przebudowano blisko 41,4 km. Najdłuższe odcinki to ponad 6-kilometrowa przebudowa DW 152 Czarne-Resko-Prusim, 3-kilometrowy odcinek w ciągu DW 167 od Tychowa w kierunku Koszalina, 3,2-kilometrowy odcinek DW106 między Maszewem i Dębicami. Zadań polegających na samych remontach i przebudowach dróg, które realizowały Rejony Dróg Wojewódzkich, było w sumie 31. Obok nich wykonano kilkadziesiąt mniejszych inwestycji, takich jak budowy chodników, ciągów pieszo-rowerowych i zatok autobusowych. W Cedyni w ramach tych środków powstała sygnalizacja świetlna w ciągu DW 125.