Andrzej Pieśla

Od października na Pomorzu Zachodnim liczba podmiotów gospodarczych na Pomorzu Zachodnim wzrosła o pół tysiąca. Czy to oznacza, że gospodarka coraz lepiej radzi sobie ze skutkami pandemii?

Od początku pandemii liczba małych i średnich przedsiębiorstw systematycznie maleje. Od początku pandemii, według danych z rejestru REGON, w Polsce zniknęło prawie 1,6 tys. małych przedsiębiorstw, zatrudniających od 10-49 osób w oparciu o umowę o pracę. Najwięcej działalności ubywa w dużych gałęziach gospodarki: w przetwórstwie przemysłowym oraz handlu. Wyniki czwartego kwartału wskazują jednak na wyhamowanie trendu spadkowego. Główny Urząd Statystyczny podał informacje o liczbie firm zarejestrowanych w rejestrze REGON. W skali całego kraju na koniec listopada zostało do niego wpisanych około 4,8 mln podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,3% więcej niż miesiąc wcześniej (3,7% więcej w relacji rdr). W województwie zachodniopomorskim przybyło w minionym miesiącu 504 podmioty, przy czym w grupie najmniejszych firm (do 9 pracowników) przybyło ich 518, liczba firm średnich (od 10 do 49 pracowników) zmniejszyła się o 10, a firm dużych (od 50 do 249 zatrudnionych) spadła o 4. W samym Szczecinie w stosunku do poprzedniego miesiąca w rejestrze REGON przybyło 160 podmiotów.

W porównaniu z październikiem o 6,3% spadła w Polsce liczba podmiotów nowo zarejestrowanych. Wzrosła liczba firm wyrejestrowanych (o 8% w relacji mdm) i zawieszonych (o 1,8% mdm). Spadek liczby średnich przedsiębiorstw (zatrudniających od 50 do 249 osób) związany jest z redukcją etatów w przetwórstwie przemysłowym, działa obecnie ok. 250 mniej średnich firm przemysłowych niż na koniec 2019 r. Zwiększa się natomiast liczba podmiotów funkcjonujących na rynku nieruchomości. Rośnie liczba firm w branży gastronomicznej, a nowe działalności pojawiają się też w sektorze transportowym.