Tomasz Augustyn

Zima mocno dała się we znaki zachodniopomorskiej turystyce. To oczywiście efekt pandemii, a nie warunków pogodowych.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało w Polsce 213,1 tys. turystów, którym udzielono 695,5 tys. noclegów. W porównaniu ze styczniem 2020 roku było to mniej odpowiednio o 90,7% i o 88,2%. Znaczny spadek liczby turystów, w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, odnotowano również w lutym 2021 r.; według szacunków liczba osób korzystających z noclegów była niższa o 73,0%.

W porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 r., we wszystkich województwach odnotowano spadek liczby turystów korzystających z noclegów,. Największy miał miejsce w obiektach noclegowych zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego (o 95,4%), natomiast najmniejszy spadek odnotowano w obiektach położonych w województwie lubuskim (o 79,0%).

Pomorze Zachodnie było regionem o jednym z największych spadków liczby udzielonych noclegów, w porównaniu ze styczniem 2020 roku. W regionie wyniósł on 92,6%, nieco wyższy był jeszcze tylko w Małopolsce (o 93,7%) oraz na Warmii i Mazurach (o 93,4%). Najmniejszy spadek zanotowano w województwie lubuskim (o 64,7%). Stopień wykorzystania miejsc w obiektach noclegowych wyniósł 8,4% i w porównaniu ze styczniem 2020 r. był niższy o 25,5 p. proc.

Według szacunków, w lutym br. z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych skorzystało tylko 643,1 tys. turystów, w tym 598,9 tys. turystów krajowych i 44,2 tys. turystów zagranicznych. W porównaniu z analogicznym miesiącem ub.r. liczba turystów ogółem była niższa o 73,0%, przy czym liczba turystów krajowych była mniejsza o 69,4%, a turystów zagranicznych o 89,5%. Według wstępnych szacunków na Pomorzu Zachodnim luty tego roku w porównaniu do analogicznego okresu sprzed 12 miesięcy przyniósł spadek liczby turystów korzystający z noclegów na poziomie około 77,4%. Najmniejszy spadek liczby turystów odnotowano w województwie lubuskim i wyniósł on 59,5%.