Tomasz Augustyn

W minionych latach w województwie zachodniopomorskim zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych rosło ponad średnią krajową.

Rosnące ceny energii zelektryzowały w ostatnich miesiącach Polaków. Wybuch wojny Rosji z Ukrainą dodatkowo skomplikował sytuację, prawdopodobnie nieuchronny będzie w skali świata deficyt podaży surowców energetycznych, co dodatkowo uderzy w polskie gospodarstwa domowe. Warto więc zwrócić uwagę na to, jak radzą sobie one z użytkowaniem energii. Jak się okazuje w ostatnich latach miał miejsce wzrost konsumpcji w tej dziedzinie, a na Pomorzu Zachodnim należał on do najwyższych.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w 2020 r. w przeliczeniu na mieszkańca wyniosło 822,2 kWh i było o 3,1% wyższe niż w 2019 r. i o 7,8% większe w porównaniu do 2011 r. Zarówno w porównaniu z 2019 r., jak i w porównaniu z 2011 r. wzrost odnotowano we wszystkich regionach: w skali roku – od 5,6% w kujawsko-pomorskim do 1,2% w podkarpackim; w skali 10 lat – od 16,4% w dolnośląskim do 0,5% w pomorskim. W latach 2011–2020 miał miejsce stały wzrost liczby regionów, w których zwiększa się zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych na mieszkańca. W 2020 r. we wszystkich regionach notowano wzrost, w tym w 5 – powyżej średniej krajowej (poza wymienionym powyżej kujawsko-pomorskim) w: pomorskim (o 5,5%), dolnośląskim (o 5,4%), a także właśnie w zachodniopomorskim (o 3,3%) i w podlaskim (o 3,2%). Region podlaski był jedynym regionem Polski Wschodniej, w którym wzrost zużycia był powyżej średniej w Polsce. Tempo wzrostu zużycia w pozostałych regionach było wolniejsze. We wszystkich regionach Polski Wschodniej zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca kształtowało się poniżej średniej krajowej (od 0,2% w podlaskim do 26,9% w podkarpackim). Ponadto poniżej średniej było także zużycie w mazowieckim regionalnym, lubuskim i kujawsko-pomorskim, a także na Pomorzu  Zachodnim. W pozostałych regionach zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych na mieszkańca było większe niż średnio w kraju, w tym największe – w warszawskim stołecznym (o 31,0%). W regionie śląskim w 2020 r. zużycie energii elektrycznej – w gospodarstwach domowych na mieszkańca wzrosło w skali roku o 2,8% i było większe od średniego zużycia w kraju o 2,0%.

Wszyscy wykorzystujemy coraz więcej energii, na co trzeba chyba patrzeć z coraz większą uwagą. Na wysokość cen wpływ mamy ograniczony, oszczędności we własnym domu poczynić znacznie łatwiej. Warto się do tego przygotować samemu, nim stanie się to rzeczywistą koniecznością.