Andrzej Pieśla

Polskie porty odpowiadają za niespełna 3% przeładunków w portach Unii Europejskiej. Szwecja przeładowuje dwa razy więcej. Bardzo pomału pozycja Polski w europejskim handlu morskim ulega jednak poprawie.

W 2020 roku porty UE obsłużyły około 3,3 mld ton brutto towarów, co stanowi znaczny spadek w porównaniu z rokiem 2019 (-7%). Ten regres można przypisać pandemii COVID-19 i późniejszym ograniczeniom wprowadzonym w państwach członkowskich i na całym świecie.

Po osiągnięciu szczytu w 2019 roku (3,6 mld ton) waga brutto towarów obsługiwanych w głównych portach UE w 2020 roku spadła do poziomów podobnych do roku 2015. Ostatnie dwa kwartały 2019 i wszystkie kwartały 2020 roku wykazały negatywną ewolucję w porównaniu z tymi samymi kwartałami poprzedniego roku. Drugi i trzeci kwartał 2020 roku były szczególnie dotknięte spadkami odpowiednio o -13% i -8%.

W 2020 roku największym krajem morskiego transportu towarowego w UE pozostała Holandia. Holenderskie porty obsłużyły 558 mln ton towarów, co stanowiło 17% całkowitej ilości towarów morskich przeładowanych w UE. Za Holandią uplasowały się Włochy i Hiszpania, z udziałem 14%. Polska z przeładunkami na poziomie 88,5 mln ton uplasowała się na 11 miejscu, ustępując nieznacznie Danii i wyprzedzając Portugalię. O ile w roku 2011 przeładunki polskich portów stanowiły 1/10 przeładunków holenderskiego lidera, to w roku 2020 zwiększyły się już do poziomu 15% tego, co przeładowywane jest w Holandii. Udział Polski w całkowitych przeładunkach brutto w Unii Europejskiej na przestrzeni tych lat wzrósł z 1,8 do 2,7%. Dzięki temu zdołaliśmy w rankingu wyprzedzić Łotwę i Estonię.

Rotterdam, Antwerpia, Hamburg, Amsterdam, Algeciras, Marsylia, Walencja i Triest utrzymały swoją pozycję ośmiu największych portów towarowych. Jednak tylko Walencja (+0,5%) obsłużyła więcej ton towarów w porównaniu z rokiem 2019. Wszystkie pozostałe porty odnotowały spadek obsługiwanych ton w porównaniu z 2019 rokiem, przy czym Amsterdam (-14%), Rotterdam i Hamburg (oba -7%) odnotowały najbardziej znaczące spadki.