Andrzej Pieśla

Po raz 21. Perspektywy opublikowały Ranking Szkół Wyższych. Wśród szczecińskich uczelni zwraca uwagę 2. lokata Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Kapituła 21. edycji Rankingu, kierowana przez prof. Michała Kleibera, analizowała 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, potencjał dydaktyczny, innowacyjność i umiędzynarodowienie, uwzględniające również zmiany wprowadzone Ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z 20 lipca 2018 roku. Oprócz klasyfikacji ogólnej, uczelnie zostały zaprezentowane w czterech rankingach szczegółowych: Ranking Uczelni Akademickich, Ranking Uczelni Niepublicznych, Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych oraz Ranking Kierunków Studiów.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zajął 10 miejsce w zbiorczym Rankingu Uczelni Akademickich, awansując z 18. w roku 2019, 26. w 2018 i 30. w 2017 roku. Pozycja w czołówce najlepszych polskich uczelni i zajęcie drugiego miejsca wśród uczelni medycznych – jest ogromnym postępem i awansem. W gronie uczelni medycznych PUM zajął pierwsze miejsce w kategoriach Innowacyjność oraz Efektywność naukowa, drugie – w kategorii Potencjał naukowy, a trzecie w kategorii Publikacje.

W zestawieniu uniwersytetów Uniwersytet Szczeciński zajął 17 lokatę wobec 16 pozycji przed rokiem i 17 przed dwoma laty. Bezpośrednio w zestawieniu ustępuje Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dwie pozycje wyżej plasuje się Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, a bezpośrednio za szczecińską uczelnią – Uniwersytet Rzeszowski. Na podium stanęły kolejno: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. W zbiorczym Rankingu Uczelni Akademickich Uniwersytet Szczeciński zajął 50. pozycję. W rankingu kierunków studiów poszczególne wydziały Uniwersytetu Szczecińskiego zajmowały następujące pozycje: 6 – geografia, 11 – politologia, 12 – administracja, 13 – socjologia, 14 – pedagogika specjalna, 15 – filologie obce i pedagogika, 16 – stosunki międzynarodowe, 17 – prawo, 19 – filologia polska, 20 – dziennikarstwo i komunikacja, 21- ekonomia i psychologia.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zajął 9. pozycję w gronie uczelni technicznych, ex equo z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki. To oczko niżej niż przed rokiem, ale jeszcze dwa lata temu ZUT zajmowała w zestawieniu pozycję 12. Podobnie jak przed rokiem pierwsza trójka najlepszych uczelni w tej kategorii, to Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie i Politechnika Wrocławska. W zbiorczym Rankingu Uczelni Akademickich Uniwersytet Szczeciński zajął 31. pozycję.

Wśród uczelni niepublicznych Zachodniopomorska Szkoła Biznesu zajęła miejsce 40., o dwa oczka niżej, niż przed rokiem. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie została sklasyfikowana na 25. miejscu wśród publicznych uczelni zawodowych.

Gala Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 odbyła się 17 lipca w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie.