Tomasz Augustyn

W bardzo trudnej sytuacji załamania światowej gospodarki, w związku z pandemią koronawirusa, Polska Żegluga Morska utrzymała poziom przewozów z ubiegłego roku.

To znaczące miesiące w funkcjonowaniu narodowego przewoźnika. Od kilku miesięcy ma nowego dyrektora w osobie Andrzeja Wróblewskiego. Rok 2019 był dla armatora bardzo pomyślny. Statki PŻM przewiozły 16,8 mln ton ładunków, o 2,2 mln ton i o 15,5 % przewozów więcej niż w 2018 roku. Uzyskano to pomimo pogorszenia stawek frachtowych i ponoszenia dużych dodatkowych kosztów, związanych z dostosowaniem statków do nowych przepisów (m.in. konieczność montażu urządzeń do neutralizowania organizmów morskich w wodach balastowych). W strukturze ładunkowej przewozów realizowanych przez PŻM w 2019 roku dominowało zboże (4,1 mln ton, wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 20,8 %) oraz nawozy sztuczne (1,8 mln ton, wzrost o 61,9 %), wyroby stalowe (576 tys. ton, wzrost o 24,7 %).

Wczesną wiosną znacząco wzrosły stawki frachtowe dla przewozów zboża. Korzystała na tym PŻM transportując je głównie z Ameryki Południowej do Europy i krajów arabskich. Wykorzystywała do tego flotę o nośności od 20 do 40 tysięcy ton, jednostki dedykowane do przewozu zbóż. W sumie pierwsze półrocze 2020 roku przyniosło jednak PŻM spadek transportu ładunków na poziomie 3,7 %. Jej statki do lipca przewiozły łącznie 7,9 mln ton ładunków, o 0,3 mln mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wielkość przewozów zbóż została utrzymana(2,1 mln ton w tym roku, podobny poziom w 2019 r.), za to przewozy nawozów sztucznych spadły z 840 tys. ton w ub. r. do 566 tys. ton w tym roku. Więcej PŻM przewiozła fosforytów (w pierwszej połowie tego roku 389 tys. ton, w roku ubiegłym 326 tys. ton.) oraz śruty drewnianej (odpowiednio 516 tys. ton i 251 tys. ton). Wobec kryzysu sektora automoto i spadku zapotrzebowania na stal w pierwszym półroczu PŻM przewiozła 166 tys. ton tego surowca,  gdy w tym samym okresie ubiegłego roku było to 333 tys. ton. Na podobnym poziomie 3,8 mln ton, w roku ubiegłym i bieżącym, utrzymywały się przewozy w podróżach czarterowych. Generalnie światowy handel surowcami i towarami przewożonymi drogą morską zmniejszył się w pierwszym półroczu o 6 %, natomiast dla całego roku przewiduje się spadek na poziomie 5,6 %.

Flotę Polskiej Żeglugi Morskiej tworzy 60 masowców. W ostatnich latach przewoziła ona ok. 15 mln ton ładunków, dysponuje także czterema promami. PŻM zatrudnia ponad 2 tys. osób. i jest trzecim największym armatorem w Europie.