Szczecińscy naukowcy pod kierunkiem dr hab. Macieja Kowalewskiego przygotowali raport o stanie kultury Szczecina. Właśnie został opublikowany na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu miasta, jego publiczna prezentację opóźniło zagrożenie wywołane epidemią koronawirusa. Badacze dochodzą do wniosku, że zmieniająca się tkanka miejska, inwestycje, pojawianie się nowych usług wytwarzają wśród mieszkańców przekonanie o pozytywnym kierunku rozwoju, niekoniecznie jednak przekładają się na pozytywne opinie o pozycji i znaczeniu miasta.

 

Przeprowadzone przez naukowców badanie, miało przynieść pogłębioną, możliwie obiektywną, opartą na metodologicznych podstawach ocenę stanu szczecińskiej kultury, za którą odpowiada – w ramach swoich zadań i kompetencji – przede wszystkim samorząd gminy. Pojawia się ponadto w nowych realiach w ciągu ostatnich 10 lat znacząco zmieniły zasoby infrastrukturalne sfery kultury, a dotychczasowe instytucje i miejsca jej rozwoju – Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza, Trafostacja Sztuki, Teatr Lalek Pleciuga, Akademia Sztuki, Netto Arena – hala widowiskowo-sportowa, oddany wkrótce do użytku Dom Kultury Krzemień w Podjuchach – pojawiły się w nowych odsłonach.

Przygotowany raport ukazuje m.in. preferencje mieszkańców Szczecina związane z różnorodnymi wydarzeniami, które mają miejsce na ternie miasta, stopień rozpoznawalności poszczególnych wydarzeń kulturalnych oraz bariery w dostępnie do oferty kulturalnej. Wskazuje na festiwal teatralny Kontrapunkt i Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza jako najbardziej rozpoznawalne kulturalne wizytówki Szczecina. Omawia też kulturalne oddziaływanie miasta na cały region i polsko-niemieckie pogranicze. Podczas prowadzonych badań, naukowcy skupili się na rozpoznaniu wzorów aktywności kulturalnej mieszkańców naszego miasta, diagnozie stosunku szczecinian do istniejącej oferty oraz identyfikacji narzędzi i instytucji szczecińskiej kultury. Dokument ma stanowić również punkt wyjścia do wypracowania w szerokiej debacie publicznej metod i kierunków działań, które mogłyby wpływać na stałe polepszanie sposobów zarządzania tą sferą życia i aktywności w naszym mieście. W dokumencie zawarte zostały rekomendacje dotyczące kierunków dalszych działań, które powinien podjąć samorząd.

Z pełną wersją raportu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin pod adresem:

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11124.asp?soid=A96C2E8F11C94636AD769B021EC05077