Andrzej Pieśla

Liczba podmiotów gospodarczych wykreślanych z rejestru REGON w województwie zachodniopomorskim po kilkumiesięcznych spadkach ulega stabilizacji.

Według danych podanych przez Urząd Statystyczny w Szczecinie w maju wyrejestrowano z rejestru tyle samo firm (471) co w kwietniu. Liczba nowych rejestracji wyniosła 1075 wobec zaledwie 602 w kwietniu. Podmiotów zawieszonych było w maju 30765, o prawie 1200 mniej niż w kwietniu. Udział osób fizycznych w podmiotach gospodarki narodowej w maju wynosił w regionie 73,91 %.

W skali kraju w maju w stosunku do kwietnia liczba podmiotów rejestrze REGON wzrosła o 0,3%. Jednocześnie maj zaowocował wyższą niż jego poprzednik liczbą wyrejestrowań. Zawieszonych było z kolei blisko 11% ogólnej liczby zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON.