Tomasz Augustyn

Rząd podpisuje umowy na inwestycje we wschodnich województwach.

Województwo zachodniopomorskie praktycznie produkuje tyle energii odnawialnej, ile zużywa. Wynik 98,2 proc. to zdecydowanie najlepszy rezultat wśród regionów. Kolejne miejsca zajęły województwa: warmińsko-mazurskie (52,6 proc.), kujawsko-pomorskie (45,7 proc.) i pomorskie (44,6 proc.). Produkcja energii elektrycznej w 2022 roku w województwie zachodniopomorskim wyniosła 6100 GWh. Moc elektryczna instalacji OZE powyżej 50 kW na tle innych województw również plasują województwo zachodniopomorskie na pozycji lidera.

Ta dominacja w najbliższych latach może stopniowo ulegać zmniejszaniu. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) poinformowało, że w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej podpisano  pierwsze umowy o dofinansowanie inwestycji, dotyczących inteligentnych sieci energetycznych (z ang. smart grid). Chodzi o sieci dystrybucyjne i powiązane z nimi wszelkie technologie informatyczno-telekomunikacyjne, które łączą działania każdej ze stron – wytwórców, dystrybutorów i odbiorców energii elektrycznej.

Pierwsza umowa dotyczyła rozwój inteligentnej sieci elektroenergetycznej na terenie Oddziału Warszawa PGE Dystrybucja S.A. Projekt o wartości ponad 85 mln zł uzyskał dofinasowanie w wysokości ponad 52 mln zł. Druga umowa obejmowała rozwój inteligentnej sieci elektroenergetycznej na terenie Oddziału Skarżysko-Kamienna PGE Dystrybucja S.A. Inwestycja o wartości ponad 65,3 zł otrzymała wsparcie w kwocie powyżej 39,8 mln zł. Kolejny umowa jaką podpisano dotyczyła projektu rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych Energa-Operator SA O/Płock i O/Olsztyn. Inwestycję o wartości powyżej 70 mln zł mającą na celu zwiększenia potencjału dla przyłączenia OZE dofinansowano kwotą ponad 53 mln zł. Realizacja inwestycji w rozwój inteligentnej sieci dystrybucji energii oznacza bardziej zieloną energię na potrzeby dalszej elektryfikacji transportu (kolei, elektromobilności w miastach i nie tylko) oraz rozwoju przedsiębiorstw.

Ministerstwo podkreśliło, że wschodnie województwa wyróżniają się na tle kraju wyższym tempem produkcji energii z OZE (13-krotny wzrost w 2022 r. w stosunku do 2005 r., w kraju – prawie 10-krotny) oraz 2 razy wyższym udziałem takiej energii w stosunku do ogółu wyprodukowanej energii (w 2022 r. dla kraju – 21 proc., w PW – 42 proc.).

Jak podało MFiPR, Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to kontynuacja wsparcia dla wschodnich województw, aby przyspieszyć ich rozwój. Dodało, że budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 wynosi 2,65 mld euro. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program będzie służył utrwaleniu warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w sześciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim oraz mazowieckim (bez Warszawy i otaczających ją powiatów).