Andrzej Pieśla

Do udziału w tworzeniu rządowej strategii dla młodzieży zaproszeni są młodzi mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego. Nad pomysłami do strategii pracować będą 25 marca podczas jednej z kolejnych wojewódzkich konferencji konsultacyjnych

Celem konsultacji wojewódzkich jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Ich organizatorem jest Pełnomocnik Rządu ds. Polityki młodzieżowej Piotr Mazurek wraz z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem – pierwszym w historii Polski organem dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi. Każdy uczestnik spotkań konsultacyjnych otrzyma certyfikat potwierdzający udział w pracach nad stworzeniem projektu „Strategii RP na Recz Młodego Pokolenia”. Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji, podzielone są na sześć obszarów tematycznych; „edukacja i szkolnictwo wyższe”, „rynek pracy i przedsiębiorczość”, „społeczeństwo obywatelskie i kultura”, „polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”, „zdrowie i sport” oraz „ekologia i klimat”.

Uczestnikami pierwszych dwóch spotkań konsultacyjnych, dla województwa mazowieckiego i dolnośląskiego, byli przedstawicieli ponad 250 organizacji i środowisk młodzieżowych. Wypracowali oni wspólnie ponad 500 wniosków z analizy stanu obecnego i zaproponowali 350 rozwiązań.

Konsultacje dla woj. zachodniopomorskiego rozpoczną się 25 marca br. od godz. 17:00. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod następującym adresem: https://strategiadlamlodych3.webankieta.pl/. Zapisów na wydarzenie można dokonywać do 23 marca (wtorek) do godziny 23:59. Konsultacje z powodu pandemii będą odbywać się zdalnie, w formie video konferencji poprzez platformę Zoom.