Rzeczywistość Europy i Pomorza Zachodniego w perspektywie najbliższych 30 lat najprawdopodobniej w dużym stopniu będzie rzeczywistością seniorów. Zmianie ulegnie model gospodarki i usług społecznych, pewnie inaczej będzie wyglądała telewizja, sklepy, może także internet. Polskie społeczeństwo starzeje się szybciej niż mieszkańcy innych krajów europejskich, a odsetek seniorów w populacji mieszkańców Pomorza Zachodniego już dziś jest wyższy niż w wielu innych regionach Polski.    

 Obecnie populacja Unii Europejskiej wynosi 447,2 milionów mieszkańców, pod koniec stulecia ich liczba skurczy się do 408,2 milionów osób. W tym samym czasie liczba Europejczyków w wieku powyżej 65 lat wzrośnie o ponad 40 milionów. Wiek 66 lat i więcej już dziś osiągnęło ponad 17,1 milionów Niemców, a w ujęciu procentowym – 21,9 % Włochów, 21,1 % Greków, po 21 % mieszkańców Portugalii i Finlandii, 20,6 % Niemców i 20,3 % Bułgarów, ale też zaledwie 13,5 % mieszkańców Irlandii i 13,6 % Islandii.

Pomiędzy rokiem 1950 a 2020 rokiem oczekiwana długość życia wzrosła w świecie z 46 do 73 lat, do połowy wieku podniesie się o kolejne 4 lata. To zasługa postępów medycyny, lepszej diety i nowego stylu życia, ale też poważne wyzwanie dla systemów emerytalnych i polityki socjalnej. Mimo pozytywnych zmian zachodzących także w naszym kraju dla Polski zachodzące trendy demograficzne nie niosą ze sobą optymistycznych prognoz. Polskie społeczeństwo starzeje się szybciej niż mieszkańcy innych krajów europejskich. Wiek co najmniej 66 lat osiągnęło już 6,4 milionów Polaków (w tym 3,9 milionów kobiet i 2,5 milionów mężczyzn), w perspektywie 10 lat ta populacja wyniesie już ponad 8 milionów, za 20 lat – 8,6 miliona, w roku 2040 będzie zbliżać się do 10 milionów.

W 2019 roku według Eurostatu na poziomie regionalnym najwyższy odsetek osób starszych odnotowano w okolicach Chemnitz w Niemczech (28,9%), we włoskiej Ligurii (28,5%), greckim Ipeiros (27,0%), Limousin we Francji (26,7%) i niemieckiej Saksonii – Anhalt (26,5%). W najmniejszym stopniu seniorzy tworzyli populację francuskich departamentów Mayotte (2,7%) i Gujana (5,8%) oraz w Melilli, hiszpańskiej enklawie w Afryce Północnej (10,7%). Sytuacja Pomorza Zachodniego pod tym względem nieco odbiega od innych regionów północnej i środkowej Polski, społeczeństwo jest procentowo starsze, a odsetek seniorów w populacji przypomina Norwegię (między 17,5 a 20 % populacji).  

Populacja seniorów w regionach Unii Europejskiej