Tomasz Augustyn

W parlamencie stanowym Meklemburgii-Pomorza Przedniego prowadzona jest debata na temat stanu i perspektyw opieki medycznej w tym landzie. Władze widzą poważne wyzwania, zwłaszcza w zakresie ambulatoryjnej opieki medycznej, ale także w dziedzinie rekrutacji personelu medycznego. Podobne problemy przeżywa sektor po polskiej stronie Odry. Naturalną konsekwencję stanowić będzie nasilająca się rywalizacja o te same zasoby.

W landowym parlamencie mówi się o sformułowaniu polityki uwzględniającej często rozbieżne interesy pacjentów, pracowników, usługodawców i usługodawców. Wobec tego niezbędne staje się zaangażowanie w analizę i formułowanie rozwiązań społecznie istotnych podmiotów, grup i organizacji z dziedziny opieki medycznej. Taka debata nabiera tempa w sąsiadującym z Pomorzem regionie. Celem jest nakreślenie niezbędnych warunków ramowych i środków dla zintegrowanego, międzysektorowego i profesjonalnego planu opieki medycznej dla Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Podejście międzysektorowe stanowi szczególne wyzwanie, ponieważ w ocenie władz regionalnych obecnie uczestnicy ambulatoryjnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej nie mają żadnej zachęty do złagodzenia lub spłaszczenia tych sektorowych zróżnicowań. Tym czasem leży ono w interesie opieki medycznej zorientowanej na pacjenta, byłoby bardzo znaczącą zmianą, która pacjenci odczuliby bezpośrednio w jakości świadczonych usług.

Od 1990 roku w szpitalach Meklemburgii-Pomorzu Przednim zainwestowano około 2,8 miliarda euro. To znaczące sumy, ale też rosą standardy opieki i oczekiwania pacjentów, ponadto pojawia się zapotrzebowanie na nowe kategorie usług medycznych. W skali landu, podobnie jak w całych Niemczech, napięta jest  sytuacja w zakresie liczebności personelu w sektorze medycznym i pielęgniarskim. Rąk do pracy bardzo brakuje w położnictwie oraz medycynie dzieci i młodzieży. Na szeroką skalę są one poszukiwane za granicą, zwłaszcza w sąsiedniej Polsce. Wiele wskazuje na to, że problem w obu krajach będzie się tylko pogłębiał, zwłaszcza w perspektywie szybkiego starzenia się obu społeczeństw. Musimy mieć wobec tego świadomość, że przemyślana i konsekwentnie realizowana landowa strategia rozwoju służby zdrowia będzie oddziaływać także na podaż rąk do pracy w szpitalach i w sektorze opieki choćby na Pomorzu Zachodnim. Rywalizujemy o te same zasoby, presja na ich przesuwanie w stronę zachodu będzie narastać.