Andrzej Pieśla

Przy mniejszym ruchu i częstszych kontrolach drogowych poruszanie się po drogach Meklemburgii-Pomorza Przedniego jest coraz bezpieczniejsze.

W ubiegłym roku na drogach Meklemburgii-Pomorza Przedniego zginęło 70 osób. To o 18 mniej niż w 2019 roku oraz najniższy wynik w statystyce liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych od 1990 roku. Wyraźnie bezpieczniejsze było już pierwsze półrocze. Od stycznia do czerwca 2020 r. na drogach na północnym wschodzie Niemiec zginęło 28 osób, w pierwszym półroczu 2019 było ich 42, co oznacza spadek o około jedną trzecią. W skali landu spadł również liczba wypadków ogółem. W całym ubiegłym roku było ich około 54 500, o ponad 10% mniej niż w 2019 roku, około 4750 osób zostało w ich wyniku rannych (to o 11% mniej niż rok wcześniej). Głównymi przyczynami wypadków pozostała nadmierna prędkość i lekceważenie przepisów drogowych. Jedna trzecia śmiertelnie rannych pasażerów samochodu zginęła, gdy ich pojazd zderzył się z drzewem.

W ocenie ministerstwa spraw wewnętrznych Meklemburgii-Pomorza Przedniego niedoceniane jest przez kierowców ryzyko wypadków z udziałem dzikiej fauny i flory. W ubiegłym roku odnotowano ponad 17 000 takich zdarzeń, w 2019 roku ich liczba była podobna, choć jednocześnie w zdecydowanej większości przypadków kończyło się na uszkodzeniach blachy i nikt w takich wypadkach nie zginął. Z kolei liczba rowerzystów biorących udział w wypadkach w ciągu ostatnich pięciu lat utrzymywała się tym samym poziomie. Zginęło jednak 173 motocyklistów, a jedna osoba zginęła. W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku utrzymywała się tendencja spadkowa w liczbie wypadkach drogowych. Policja landy odnotowała ich do tej pory 10 313 – to o 12% mniej niż w pierwszym kwartale 2020 roku.

Jednym z powodów spadku w ocenie urzędników i ekspertów może być ogólnie nieco zmniejszenie natężenia ruchu w następstwie pandemii. Liczy się także prewencja. Wraz z rozpoczęciem zajęć szkolnych w sierpniu policja nasiliła kontrolę ruchu w rejonie szkół. To w Meklemburgii-Pomorzu Przednim zauważalny problem, bowiem w 2019 roku w drodze do szkoły 13 dzieci zostało poważnie rannych w 60 wypadkach.