Tomasz Augustyn

Cena nowego mieszkania w Szczecinie przekraczająca 7 tysięcy złotych za metr to już codzienność. Jest niż też spadek cen najmu w Polsce w następstwie procesów związanych z pandemią. 

Ceny mieszkań na sprzedaż są w Polsce stabilne. Następuje natomiast spadek stawek za wynajem. To z kolei pociąga za sobą spadek liczba zakupów za gotówkę mieszkań na rynku pierwotnym. W drugim kwartale roku spadła ona do poziomu 31 % ogółu transakcji wobec ponad 70 % w pierwszym kwartale. Według analityków Polskiego Instytutu Ekonomicznego ograniczenia w podróżach między krajami spowodowały przesunięcie wielu lokali z najmu krótko- na długoterminowy, co zwiększyło podaż wolnych lokali i spowodowało presję cenową. Zamrożenie aktywności gospodarczej doprowadziło do pierwszej poważnej recesji i spadku ogólnej dynamiki cen w różnych sektorach gospodarki.

W Szczecinie ceny nieruchomości mieszkaniowych na rynku pierwotnym w drugim kwartale roku przebiły historyczną barierę 7 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Od początku 2018 roku na lokalnym rynku trwa systematyczny wzrost cen.  Z kwartału na kwartał wynosił on w tym okresie 2 – 3 %, w drugim kwartale bieżącego roku w stosunku do pierwszych trzech miesięcy ceny skoczyły aż o 6,4 %. Na rynku wtórnym początek roku przyniósł przekroczenie bariery 6 tysięcy złotych, w drugim kwartale ceny w Szczecinie dobiły do 6218 złotych za metr kwadratowy używanego mieszkania.

Ceny nieruchomości mieszkaniowych (zł/m2) na rynku pierwotnym w Szczecinie od końca 2014 do połowy 2020 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP

Zbliżone trendy panują na większości rynków lokalnych w kraju. Od początku roku trwa wygaszenie popytu na nowe mieszkania w Gdańsku, w innych miastach o poziomie cenowym porównywalnym do stolicy Pomorza Zachodniego dynamika wzrostu jest w ostatnich miesiącach nieco niższa niż w Szczecinie i Bydgoszczy. Mieszkania drożeją w Lublinie, ale i tam dotarł trend obniżek cen najmu – z 40 zł za m2 w lutym do 36 zł w maju, z lekkim odbiciem do 37 zł w lipcu, a spadkiem do 35 zł w sierpniu.

Ceny nieruchomości mieszkaniowych (zł/m2) na rynku pierwotnym w wybranych miastach kraju w latach 2018 – 2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP

Wobec przejścia uczelni wyższych w Polsce na tryb nauczania zdalnego prognozy dla rynku najmu nie są optymstyczne. Z ośrodków akademickich do domów wyprowadziło się 48 % studentów.