Andrzej Pieśla

Minister infrastruktury zaakceptował podział środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie dróg samorządowych w 2021 roku. Na wsparcie zadań powiatowych i gminnych zaplanowano 3,2 mld zł. W województwie zachodniopomorskim limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa zachodniopomorskiego, wyniesie 105 447 998,91 złotych, a na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 42 753 912,27 zł.

Minister infrastruktury dokonuje podziału środków FDS na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych na poszczególne województwa. Następnie, zgodnie z przepisami ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, w terminie do 14 dni od otrzymania informacji o wysokości środków FDS, wojewodowie ogłoszą nabory wniosków na 2021 rok. Dofinansowanie z FDS dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny jst, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania.

Podział środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

W ostatnich dniach Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zwróciło się do ministra infrastruktury o wydłużenie naboru wniosków w ramach FDS. Jak pisali samorządowcy, pandemia utrudnia skompletowanie dokumentów, dlatego wskazane byłoby przedłużenie naboru wniosków, które spodziewane było w sierpniu.

„Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z epidemią COVID-19 oraz konieczność podejmowania działań w celu ochrony sektora transportu drogowego, wsparcie finansowe udzielane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych stanowi jeden z istotnych elementów walki ze skutkami kryzysu gospodarczego i pobudzania aktywności gospodarczej przedsiębiorców. Rządowy program jest mechanizmem stabilnym, obliczonym na wiele lat. FDS umożliwia finansowanie także dużych, wieloletnich inwestycji, dotychczas odkładanych przez samorządy. Takie rozwiązanie stanowi bodziec do przyspieszenia budowy bezpiecznej, spójnej oraz nowoczesnej sieci dróg lokalnych oraz przyczynia się realnego wzrostu konkurencyjności regionów” – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie Ministerstwa Infrastruktury.

Fundusz Dróg Samorządowych został utworzony w 2019 r. Na zadania infrastrukturalne realizowane przez samorządy z Funduszu Dróg Samorządowych w ciągu 10 lat przeznaczonych zostanie 36 mld zł. W 2019 r. na realizację dróg lokalnych przeznaczono 6 mld zł, natomiast w 2020 r . 3,2 mld zł. Środki te pozwalają na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu blisko 9,5 tys. km dróg lokalnych.