Andrzej Pieśla

Bezrobocie w regionie utrzymuje się na stabilnym poziomie. Najwyższe jest w okolicach Białogardu i Choszczna.

W styczniu stopa bezrobocia w województwie zachodniopomorskim wynosiła 7,3%. Średnia dla kraju była równa 5,5%. Najwyższe wartości notowano dla województwa warmińsko – mazurskiego (9,0%), obszaru województwa mazowieckiego bez Warszawy (8,9%) oraz dla Podkarpacie (8,4%). Najkorzystniejsza sytuacja na rynku pracy miała miejsce w Warszawie – stopa bezrobocia wynosiła tam 2,5%, w Wielkopolsce (3,2%), na Śląsku (4,3%) oraz w Małopolsce (4,6%) i na Dolnym Śląsku (4,9%). W województwie zachodniopomorskim w styczniu liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 45,3 tysiąca osób.

W ujęciu powiatowym stopa bezrobocia najwyższa była w styczniu w powiecie białogardzkim (17,5%) oraz choszczeńskim (17%). W Szczecinie, przy najniższym bezrobociu w województwie (3,4%) liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła w styczniu 6,2 tysiąca osób.