Andrzej Pieśla

W Polsce nadal występuje susza rolnicza, zwłaszcza na obszarze Polski północno-zachodniej. Jest ona jednak mniejsza niż w poprzednich tygodniach.

Problem monitoruje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Według jego ustaleń brak dostatecznej ilości opadów jaki wystąpił w kwietniu powoduje, że nadal występuje duży niedobór wody w glebie zwłaszcza na obszarze Polski północno-zachodniej. Występujące niedobory wody powodują, że susza w dalszym ciągu notowana jest w uprawach zbóż jarych i ozimych, truskawek, krzewów owocowych i w mniejszym stopniu wśród drzew owocowych – napisał IUNG w trzecim w tym roku raporcie. Jednak niedobory wody dla roślin uprawnych w okresie od 1 kwietnia do 31 maja były mniejsze (od 10 do 25 mm) niż w poprzednim okresie sześciodekadowym.

Największy deficyt wody w badanym okresie notowano na obszarze Pojezierzy: Myśliborskiego, Lubuskiego, Wielkopolskiego oraz na Równinie Gorzowskiej; najmniejszy – na obszarach Pogórza Karpackiego, Beskidów Zachodnich, Niziny Podlaskiej oraz w południowej części Pojezierza Mazurskiego. Według IUNG, susza rolnicza występuje na terenie województw: Lubuskiego, Zachodniopomorskiego, Kujawsko-pomorskiego, Wielkopolskiego, Pomorskiego, Łódzkiego, Dolnośląskiego, Opolskiego, Lubelskiego. Dużej poprawie uległy warunki wilgotnościowe w województwach: łódzkim, lubelskim, świętokrzyskim, śląskim, małopolskim oraz podlaskim, gdzie deficyt wody znacznie zmalał.

Wartości klimatycznego bilansu wodnego dla gmin oraz aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

Źródło: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

Największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach odnotowano w 596 gminach Polski (24 proc. gmin kraju), tj. o 237 gmin i 9,57 punktów procentowych mniej niż w poprzednim okresie raportowania. Niedobór wody występuje także na plantacjach truskawek. Odnotowano ją w 393 gminach Polski (15 proc. gmin kraju), tj. o 127 gmin i 5,2 punktów procentowych mniej niż w poprzednim okresie raportowania. Zasięg suszy zmniejszył się w uprawach zbóż jarych i ozimych, truskawek oraz drzew owocowych, natomiast wzrosła liczba gmin z suszą wśród krzewów owocowych.