Andrzej Pieśla

Na stację Szczecin Główny punktualnie przyjeżdża 95,13 % pociągów obsługiwanych przez POLREGIO, podczas gdy we Wrocławiu – 91.97 %, a w Poznaniu – 87,67 %.

Punktualność pociągów pasażerskich stanowi jeden z kluczowych elementów oceny jakości usług kolei z punktu widzenia jej klientów. Dążenie do minimalizacji problemów wynikających z opóźnień jest niezbędne, aby kolej była postrzegana jako atrakcyjna alternatywa dla transportu drogowego. Urząd Transportu Kolejowego opracował dna dotyczące poziomu punktualności pociągów w Polsce oraz przyczyn jej niedotrzymywania.

Kolejowi przewoźnicy pasażerscy w 2019 r. uruchomili ponad 1,7 miliona pociągów pasażerskich, z czego 1,3 miliona dotarła punktualnie do stacji przeznaczenia. Zatem średnio każdego dnia uruchamiano ponad 4 700 pociągów pasażerskich, z czego prawie 3 700 dojeżdżało punktualnie. W uproszczeniu należy przyjąć, że 1/5 uruchomionych w tym okresie pociągów zmagała się na trasie przejazdu z trudnościami, które w bezpośredni lub pośredni sposób uniemożliwiała dojazd do stacji końcowej zgodnie z rozkładem jazdy. Najlepszym miesiącem 2019 r. pod względem punktualności pociągów był luty. Wtedy punktualność na przybyciu kształtowała się na poziomie 94,3%, natomiast najniższy poziom punktualności odnotowano w październiku – 89,5%.

Najbardziej punktualnym przewoźnikiem w 2019 r. była Warszawska Kolej Dojazdowa. Realizuje ona przewóz ok. 3% pasażerów w Polsce, podróżują oni średnio na odległość 15,1 km. Podobny wynik wskaźnika punktualności mają również przewoźnicy PKP SKM w Trójmieście. Przewozy na Pomorzu Zachodnim obsługuje POLREGIO, którego poziom punktualności w 2019 roku wynosił 92.5 %. Przewoźnik odnotował najniższy poziom punktualności w czerwcu (91,4%) oraz podobnie jak u wielu innych przewoźników w październiku (90,1%). POLREGIO uruchamia pociągi w większości województw, a część z nich stanowi połączenia pomiędzy regionami na zasadzie współpracy województw. Z tego względu sprawne i punktualne połączenia realizowane przez pociągi przewoźnika są szczególnie istotne z punktu widzenia pasażerów, którzy często nie mają alternatywnych możliwości podróży transportem zbiorowym. Najwięcej zatrzymań pociągów pasażerskich POLREGIO odnotowało na stacji Szczecin Główny, gdzie oprócz PKP Intercity przewoźnik ten jest jedynym operatorem stałych rozkładowych pociągów na sieci PKP PLK. Najczęstszą przyczyną powstania opóźnień przewoźnika były czynniki związane z taborem – 27,1% łącznego czasu opóźnień. W największym stopniu jest to wina własna POLREGIO a w drugiej kolejności PKP Intercity.

POLREGIO – dane o punktualności i zatrzymaniach na stacjach pośrednich w 2019 r.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Najmniejszą punktualność spośród przewoźników funkcjonujących wg rozkładu jazdy odnotowała spółka PKP Intercity, dla której średnia punktualność w 2019 r. wyniosła 80,7%. Najniższe wartości wskaźnika zanotowano w styczniu oraz październiku. Przewoźnik ten jako jedyny realizuje wyłącznie połączenia dalekobieżne. Średnia odległość podróży pociągiem PKP Intercity wyniosła 238 km.

Opracowane pt. „Punktualność w przewozach pasażerskich w 2019 r. Przyczyny opóźnień i odwołań pociągów i ich wpływ na funkcjonowanie przewozów pasażerskich” jest dostępne pod adresem: https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/16212,Punktualnosc-w-przewozach-pasazerskich.html