Jacek Rudewicz

Wybory w ujęciu lokalnym to rzadko prezentowane dane. Co może powiedzieć nam „powyborczy krajobraz” w Szczecinie po II turze wyborów prezydenckich o strukturze społecznej mieszkańców miasta w ujęciu przestrzennym?

Zamieszczony niżej kartogram pokazuje wyniki glosowania na Rafała Trzaskowskiego wg komisji wyborczych – 207 obwodów wyborczych w mieście. Nie jest to zobrazowanie doskonałe, wynika to z pewnych aspektów technicznych, wyniki przypisano do siedziby komisji. Przejścia tonalne od kolorów chłodniejszych do ciepłych, poza kolor zielony (50%) ukazują wynik kandydata, który ostatecznie wygrał w Szczecinie – Rafała Trzaskowskiego[63,7%) . Kolor niebieski – i tym samym wygrana kontrkandydata, czyli Andrzeja Dudy – pojawia się w komisjach ulokowanych w Domach Pomocy Społecznej (tzw. DPS-ach) i szpitalach oraz w kilku osiedlach. Są to osiedla położone na północy Szczecina oraz na Prawobrzeżu, a w szczególności peryferyjnych osiedlach Prawobrzeża. Relatywnie mniejsze poparcie Rafał Trzaskowski uzyskał na Pomorzanach i w centrum miasta, choć i tu są wyjątki. Największe poparcie otrzymał w osiedlach relatywnie młodych, o zabudowie jednorodzinnej i deweloperskiej: Warszewie, Osowie, Gumieńcach, Krzekowie. Ich kontynuacja poza granice miasta, podmiejskie miejscowości, to także obszar wygranej Trzaskowskiego. Wybrane dane szczegółowe dla komisji, w których wygrał Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski znajdą Państwo w zamieszczonych poniżej tabelach.

Wyniki głosowania w drugiej turze Wyborów Prezydenckich w Szczecinie wg siedziby komisji wyborczej

Opracowanie: Jacek Rudewicz na podstawie danych PKW

Wybrane komisje wyborcze z miasta Szczecin, w których zdecydowanie wygrał Andrzej Duda wraz z wynikami w II turze wyborów prezydenckich 2020.

Opracowanie: Jacek Rudewicz na podstawie danych PKW

Wybrane komisje wyborcze z miasta Szczecin, w których zdecydowanie wygrał Rafał Trzaskowski wraz z wynikami w II turze wyborów prezydenckich 2020.

Opracowanie: Jacek Rudewicz na podstawie danych PKW

Jacek Rudewicz, dr inż., Uniwersytet Szczeciński, Autor jest adiunktem w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej US. W pracy naukowej zajmuje się m.in. studiami miejskimi, rozwojem zrównoważonym, rozwojem regionalnym, geografią społeczno-ekonomiczną.