Andrzej Pieśla

Szwedzki rząd zawarł porozumienie z partiami opozycyjnymi dotyczące zwiększenia wydatków na obronę o 3 miliardy koron rocznie. Siły zbrojne otrzymały zielone światło na zamówienie do roku 2030 nowego sprzętu wartego 30 miliardów koron (3 mld euro).

Szwedzkie siły zbrojne zamierzają wykorzystać zwiększony budżet na nowe pociski ziemia-powietrze, pociski powietrze-powietrze dla swoich samolotów i transportery opancerzone z gąsienicami czołgów. Zgodnie z umową otrzymają dodatkowe dwa miliardy już w tym roku. W ramach umowy strony zgodziły się również wydać dodatkowe 800 mln koron na obronę cywilną, co m.in. zostanie przeznaczone na wzmocnienie służb ratowniczych kraju i renowację schronów przeciwbombowych.

Cywilna Agencja ds. Nieprzewidzianych Sytuacji Kryzysowych przekazała rządowi listę życzeń o wartości 1,8 miliarda koron, która obejmuje wydatki na wzmocnienie ochrony ludności cywilnej, renowację schronów przeciwbombowych i naprawę syren alarmowych. Agencja chce również rozpocząć nową kampanię komunikacyjną, aby pomóc osobom fizycznym zwiększyć ich własną gotowość. Środki finansowe zostaną tez wyasygnowane, aby pomóc gminom przyspieszyć przywrócenie własnych planów obrony cywilnej, a także na ochronę komunikacji elektronicznej i poczty.

W 2022 r. szwedzki budżet obronny wynosił 1,2% PKB, co odpowiada 76,6 mld koron. Ostatni raz szwedzki budżet obronny sięgał pułapu 2% PKB w 1996 roku.