Andrzej Pieśla

Rząd zapowiada, że każdy powiat i gmina otrzymają co najmniej pół miliona złotych na inwestycje.

Sejm przyjął rozwiązania o charakterze tarczy inwestycyjnej zapewniającej 5 mld zł wsparcia dla inwestycji we wszystkich gminach i 1 mld zł w powiatach. Sposób rozdziału tych pieniędzy ma określać przyjmowany przez Radę Ministrów specjalny algorytm, uwzględniający kondycję finansową jednostki, wysokość planowanych nakładów inwestycyjnych oraz liczbę ludności.

5 mld dla gmin zostanie podzielone proporcjonalnie – do planowanych przez gminy inwestycji, ze skorygowaniem poziomu zamożności. Najniższy poziom dofinansowania przypadający na gminę to będzie 0,5 mln zł i takie wsparcie dostaną przede wszystkim gminy wiejskie. Najwyższe to poziom 93 mln zł. Według wyliczeń rządu te 5 mld zł w skali planowanych przez samorządy inwestycji to jest ok. 10 proc. wartości inwestycji wszystkich samorządów gminnych w Polsce. W przypadku powiatów również ten najniższy poziom będzie wynosił 0,5 mln zł, najwyższy 20 mln zł. Ten 1 mld przeznaczony na powiaty to ok. 20 proc. w skali planowanych inwestycji.

W opinii rządu uchwalone przez sejm wsparcie i dystrybuowane wsparcie niemalże rekompensują wysokość strat, jakie ponoszą dziś samorządy z tytułu wpływów podatkowych. Pieniądze mogłyby być wykorzystane wyłącznie na inwestycje ‒ albo samodzielne, albo jako wkład własny do projektów unijnych czy programów rządowych takich jak Fundusz Dróg Samorządowych, co znacząco może zwiększyć skalę przedsięwzięć.

Propozycję wprowadzenia finansowego narzędzia wsparcia dla obszarów wiejskich w postaci Gminnego Bonu Inwestycyjnego przedstawił w maju Związek Gmin Wiejskich RP. Korporacja postulowała wprowadzenie bonu w wysokości 1 miliona złotych na każdą gminę. Pieniądze miałyby być przeznaczone na inwestycje i wkład własny do projektów i przeciwdziałać kryzysowi i stagnacji gospodarczej. Związek podkreślał wówczas, że najsłabsze gminy najbardziej odczuwają skutki kryzysu. Według samorządowców budżety wielu gmin wiejskich na ten rok ledwo się „domknęły”, brak jest środków na inwestycje, które do tej pory były prowadzone głównie w strukturze unijnej. W przeciwieństwo do miast gminy wiejskie mają niewielkie dochody z podatku PIT.

W Polsce jest 380 powiatów i 2477 gmin. Wsparcie dla nich musi jeszcze zatwierdzić senat.