Wojewoda zachodniopomorski wydał decyzję lokalizacyjną dla zachodniej estakady przesyłowej LNG wraz z budynkiem podstacji elektrycznej 6/0,4 kV w Świnoujściu, dzięki czemu Polskie LNG – spółka zależna Gaz-Systemu – uzyskało prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, potrzebne do realizacji programu rozbudowy Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

Oznacza to, że Polskie LNG posiada komplet decyzji, niezbędnych do wystąpienia o pozwolenia na budowę, dla projektu rozbudowy zarówno części morskiej, jak i lądowej Terminalu. Inwestycja objęta decyzją ma na celu zwiększenie możliwości regazyfikacyjnych, niezawodności procesu technologicznego oraz rozwój wachlarza usług oferowanych przez terminal o załadunek LNG na statki różnej wielkości (w tym na bunkierki LNG). Ma to zapewnić większą elastyczność i optymalizację pracy instalacji na terminalu, wyjaśniono.

Program Rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu składa się z czterech komponentów. W części lądowej – budowy trzeciego zbiornika oraz bocznicy kolejowej – umożliwiającej przeładunek LNG na cysterny i kontenery ISO, w części morskiej – budowy drugiego nabrzeża dla statków – realizowanego wspólnie z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.
Wydana decyzja lokalizacyjna obejmuje planowaną estakadę przyłączoną z jednej strony do nowego zbiornika, z drugiej do planowanego nabrzeża. Polskie LNG znajduje się na końcowym etapie postępowań przetargowych na wybór wykonawców dla tego zakresu prac. Trwa oczekiwanie na złożenie ofert ostatecznych od oferentów.

Rozbudowa Terminalu w Świnoujściu jest objęta dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VII, Działanie: 7.1 w ramach projektu pod nazwą: „Rozszerzenie funkcjonalności Terminalu LNG w Świnoujściu”.