Turystyka jest jednym z sektorów bezpośrednio dotkniętych obecnym kryzysem wynikającym z pandemii koronawirusa. Według danych GUS w obiektach turystycznych posiadających 10 lub więcej miejsc liczba turystów ogółem w marcu była w Polsce niższa o 65% w porównaniu z analogicznym miesiącem w ubiegłym roku. Na Pomorzu Zachodnim wydatki turystów w pierwszych trzech miesiącach roku były o ponad 16,5 % mniejsze, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Turystyka zmaga się z narastającymi trudnościami od połowy marca. W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, ograniczona została m.in. działalność związana z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, jak również działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Główny Urząd Statystyczny przyjrzał się konsekwencjom wprowadzonych ograniczeń przemieszczenia się dla polskiej turystyki. Spadki w wykorzystaniu obiektów odnotowano we wszystkich badanych rodzajach turystycznych obiektów noclegowych, w tym także w hotelach niezależnie od tego, że ich działalność została formalnie ograniczona dopiero od początku kwietnia.

Ograniczenia przemieszczenia się osób spowodowały spadek liczby turystów korzystających z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych w marcu, pomimo iż pierwsza połowa miesiąca była jeszcze okresem normalnego funkcjonowania dużej części obiektów. Sektor szybko odczuł jednak konsekwencje zarówno ograniczeń, jak i obaw konsumentów. Według wstępnych szacunków w I kwartale 2020 roku wydatki związane z podróżami turystów krajowych i zagranicznych w Polsce wyniosły ok. 10,4 mld zł (uwzględniając tempo wzrostu wydatków w pierwszych kwartałach trzech ostatnich lat oraz szacunkowe dane dotyczące liczby osób korzystających z turystycznych obiektów noclegowych) i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego były niższe o ok. 17%. W przypadku odwiedzających jednodniowych – ich wydatki na terenie Polski wyniosły ok. 6,6 mld zł i były niższe o ok. 14% niż przed rokiem.

W największym stopniu spadku wydatków turystów doświadczyły województwa lubuskie, opolskie i podlaskie (o ponad 20 %), choć tam był to spadek ze stosunkowo niewielkiego pułapu, do niecałych 300 milionów złotych w pierwszym kwartale tego roku. Na Pomorzu Zachodnim wydatki turystów w pierwszych trzech miesiącach roku były o ponad 16,5 % mniejsze, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W tym okresie największe przychody z turystyki uzyskały Mazowsze, Dolny Śląsk oraz Małopolska.

Według wstępnych danych podanych przez GUS w marcu z noclegów w obiektach turystycznych posiadających 10 lub więcej miejsc skorzystało ok. 935 tys. turystów, w tym ok. 165 tys. turystów zagranicznych i ok. 770 tys. krajowych. W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku liczba turystów ogółem była niższa o 65%. Spadek liczby turystów w obiektach noclegowych przekraczający średnią dla kraju odnotowano w 6 województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Najniższe spadki (ok.60%) wystąpiły w województwach podkarpackim i śląskim. Turystów krajowych było mniej o 63%, natomiast turystów zagranicznych o 69%. Szacuje się, że w porównaniu z marcem 2019 roku najbardziej zmniejszyła się liczba turystów korzystających z noclegów w schroniskach (o ponad 70%), a najmniej w motelach (o 55%) i zakładach uzdrowiskowych (o 50%). W marcu zmalała też liczba obiektów noclegowych ogłaszających się na popularnych portalach rezerwacyjnych. Na dzień 31 marca br. ich liczba spadła o ok. 39% w porównaniu do analogicznego dnia roku poprzedniego.

Według GUS w sytuacji utrzymania w II kwartale br. obecnych ograniczeń w przemieszczaniu się osób strata związana z brakiem wydatków poniesionych w Polsce w związku z podróżami może wynieść od ok. 24,0 mld zł (przy uwzględnieniu poziomu wydatków z II kwartału 2019 r.) do ok. 25,7 mld zł (przy założeniu tempa wzrostu tych wydatków w okresie styczeń-marzec z trzech ostatnich lat).