Andrzej Pieśla

Resort edukacji opublikował wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie zachodniopomorskim. Samorządy otrzymają zwiększoną subwencję oświatową dla szkół kształcących w zawodach, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na rynku pracy.

Minister Edukacji i Nauki opublikował w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski obwieszczenie w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Została ona sformułowana już po raz piąty. Jej celem jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego. Prognoza jest podzielona na części – krajową i wojewódzką. Określa ona zapotrzebowanie na pracowników w poszczególnych, ułożonych alfabetycznie, zawodach.

W 2023 r. prognoza krajowa zawiera alfabetyczny wykaz 33 zawodów, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na rynku pracy.

Zawody o szczególnym znaczeniu dla rozwoju kraju to: automatyk, betoniarz-zbrojarz, cieśla, dekarz, elektromechanik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, monter izolacji przemysłowych, monter konstrukcji budowlanych, monter nawierzchni kolejowej, monter stolarki budowlanej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami, operator obrabiarek skrawających, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy dróg, technik dekarstwa, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektryk, technik energetyk, technik gospodarki odpadami, technik izolacji przemysłowych, technik mechanik, technik mechatronik, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej technik programista, technik robotyk, technik spawalnictwa, technik transportu kolejowego.

W 2023 r. na liście krajowej pojawiły się po raz pierwszy 4 zawody: Operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami, Technik gospodarki odpadami, Monter izolacji przemysłowych, Technik izolacji przemysłowych

Prognoza zawiera wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie zachodniopomorskim. Na liście znalazły się następujące profesje:

Automatyk, Betoniarz-zbrojarz, Blacharz, Cieśla, Cukiernik, Dekarz, Elektromechanik, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Elektronik, Elektryk,  Kierowca mechanik, Kucharz, Magazynier-logistyk, Mechanik pojazdów kolejowych, Mechanik pojazdów samochodowych, Mechanik-monter maszyn i urządzeń, Mechatronik, Monter izolacji budowlanych, Monter izolacji przemysłowych, Monter jachtów i łodzi, Monter kadłubów jednostek pływających, Monter konstrukcji budowlanych, Monter nawierzchni kolejowej, Monter sieci i instalacji sanitarnych, Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, Monter stolarki budowlanej, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Murarz-tynkarz, Operator maszyn leśnych, Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, Operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami, Operator obrabiarek skrawających, Operator urządzeń przemysłu chemicznego, Opiekun medyczny, Opiekun osoby starszej, Opiekunka dziecięca, Ortoptystka, Pracownik obsługi hotelowej, Rybak śródlądowy, Stolarz, Ślusarz, Technik analityk, Technik automatyk, Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, Technik budownictwa, Technik budownictwa kolejowego, Technik budownictwa wodnego, Technik budowy dróg, Technik budowy jednostek pływających, Technik chłodnictwa i klimatyzacji, Technik dekarstwa, Technik eksploatacji portów i terminali, Technik elektroautomatyk okrętowy, Technik elektroenergetyk transportu szynowego, Technik elektronik, Technik elektroradiolog,  Technik elektryk, Technik energetyk, Technik farmaceutyczny, Technik geodeta, Technik gospodarki odpadami, Technik hotelarstwa, Technik informatyk, Technik izolacji przemysłowych, Technik leśnik, Technik logistyk, Technik lotniskowych służb operacyjnych, Technik mechanik, Technik mechanik okrętowy, Technik mechatronik, Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, Technik nawigator morski, Technik organizacji turystyki, Technik ortopeda, Technik pojazdów kolejowych, Technik pojazdów samochodowych, Technik programista, Technik przemysłu jachtowego, Technik robotyk, Technik rybactwa śródlądowego, Technik rybołówstwa morskiego, Technik spawalnictwa, Technik spedytor, Technik sterylizacji medycznej, Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, Technik technologii chemicznej, Technik technologii żywności, Technik teleinformatyk, Technik telekomunikacji, Technik transportu drogowego, Technik transportu kolejowego, Technik turystyki na obszarach wiejskich, Technik tyfloinformatyk,  Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Technik żeglugi śródlądowej, Technik żywienia i usług gastronomicznych, Terapeuta zajęciowy.

Dzięki zmianie przepisów, samorządy w 2024 roku otrzymają zwiększoną subwencję oświatową dla szkół kształcących w zawodach, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy wskazanym w prognozie z 2023 roku. Szkoły i organy prowadzące mogą zaplanować zawody, które będą uruchamiane w nowym roku szkolnym 2023/2024. Co istotne, decyzje podejmowane w tym zakresie uwzględnią zróżnicowany sposób finansowania tych zawodów:

– więcej pieniędzy do szkół kształcących w zawodach z „listy krajowej” (zwiększona subwencja na ucznia o ok. 1250 zł)

– więcej pieniędzy dla pracodawców na kształcenie młodocianych pracowników w zawodach z „listy krajowej” (wzrost o 2000 zł)

Prognoza zapotrzebowania na krajowym rynku pracy jest uwzględniana przy podziale subwencji. Co roku dotyczy uczniów rozpoczynających naukę w danym zawodzie i ma zastosowanie przez cały cykl ich kształcenia. Takie rozwiązanie zapewnia stabilność finansową samorządów w kształceniu zawodowym. Mają dzięki temu pewność, że decyzja o uruchomieniu kształcenia w zawodzie z listy zawodów o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa przełoży się na wyższe finansowanie w ramach subwencji przez wszystkie lata nauki.