Andrzej Pieśla

Projekt dotyczący poprawy dostępu kolejowego do portu w Szczecinie i Świnoujściu znalazł się wśród inwestycji, które będzie wsparty zaliczką środków finansowych z unijnego instrumentu Łącząc Europę. Zmniejsza to wydatnie ryzyko opóźnienia inwestycji, co jet ważne zarówno dla inwestora, jak i działających na jego rzecz wykonawców.  Przewidywany termin realizacji inwestycji to grudzień 2022 roku.

Wsparcie dotyczy m.in. na modernizacji linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice, poprawy dostępu kolejowego do portu w Szczecinie i Świnoujściu, w Gdańsku, Gdyni, a także budowy drogi ekspresowej S61, która jest częścią korytarza Via Baltica, na odcinku od Szczuczyna do granicy z Litwą. Na ich realizację inwestorzy – PKP Polskie Linie Kolejowe, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz zarządy portów morskich – otrzymają 2 mld zł z unijnego instrumentu Łącząc Europę.

Instrument Łącząc Europę wspiera największe inwestycje infrastrukturalne. Zaliczki na poczet ich realizacji wypłacane są na podstawie rocznych raportów z realizacji. Te, które dotyczą realizacji wspieranych obecnie projektów w 2019 roku, zostały złożone do 31 marca, dzięki czemu możliwe było szybkie wypłacenie kolejnych zaliczek. Zastrzyk pieniędzy wpływa na zachowanie płynności finansowej beneficjentów. Strategiczne przedsięwzięcia zostały też objęte szczególnymi zasadami i warunkami współpracy z wykonawcami.

Inwestycja pt. „Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego” obejmuje m.in. rozbudowę nabrzeży: Katowickiego, Chorzowskiego, Chorzowskie – Uskok. Powstanie też nabrzeże zamykające, łączące nabrzeże Górnośląskie i Dolnośląskie. Inwestycja zakłada również budowę nowej nawierzchni drogowej w kierunku nabrzeża Dąbrowieckiego. Powstanie także przystań dalbowa wraz z nabrzeżem Dąbrowieckim. Wartość całkowita projektu wynosi 315,9 milionów złotych. Przewidywany termin jego realizacji to grudzień 2022 roku.