Andrzej Pieśla

Agencja Rozwoju Przemysłu poinformowała o poprawiających się wynikach gdańskich spółek stoczniowych.

Agencja Rozwoju Przemysłu jest właścicielem Stoczni Gdańsk, Stoczni Gdańskiej dawniej: GSG Towers oraz Baltic Operator (wspólnie zwanych dalej: Grupa Stoczni Gdańsk) Przejęła je19 lipca 2018 roku od ukraińskiego właściciela odkupując 81,05 % akcji Stoczni Gdańsk i 50 proc. udziałów GSG Towers (obecnie Stoczni Gdańskiej) Tym samym została. właścicielem tych spółek jako posiadacz 100 % akcji. Jednocześnie objęła niemal pusty portfel zamówień, nieefektywną strukturę zatrudnienia oraz poważne zadłużenie spółek i problemy z płynnością.

Obecnie ARP realizuje w spółkach długofalowy proces naprawczy dążąc do odzyskanie wiarygodności wśród klientów oraz pozyskanie nowych zamówień. Dokładnie rok temu do użytku została płyta montażowa wyposażona w niezbędne media daje możliwości budowy wielkogabarytowych konstrukcji stalowych i kompletnych jednostek pływających o długości do 150 metrów. Bezpośredni dostęp do nabrzeża pozwala na wodowanie tych jednostek. Płyta wyposażona jest w niezbędne media oraz oświetlenie pozwalające na prowadzenie prac po zmroku, co ważne jest przede wszystkim w okresie zimowym. Nośność takiej płyty wynosi do 20 ton na m kw.

Celem Grupy Stoczni Gdańsk ma być zdolność do samodzielnej budowy własnych jednostek pływających z pełnym wyposażeniem. Efekty planu naprawczego są spodziewane w perspektywie 3-4 lat. Portfel zamówień na ten rok jest większy o ponad 250 mln zł. niż w okresie 2018/2019. Zatrudnienie wzrosło z ok. 560 na początku 2019 r. do ok. 750 na jego koniec.