Tomasz Augustyn

Wokół Bałtyku upowszechnia się zastosowanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych. To norma zmieniająca do fundamentów funkcjonowanie nordyckich społeczeństw.

Kraje nordyckie znane są z rozpowszechnienia i zaawansowania technologii informatycznych, jak i stopnia ich wykorzystania w publicznym i indywidualnym użytku. Badanie przeprowadzone przez Nordeę potwierdziły hipotezę, że pandemia i związane z nią ograniczenia w kontaktach międzyludzkich miały ogromny wpływ na rozwój handlu elektronicznego w tej części Europy. Ankieta przeprowadzona wśród 600 małych i średnich przedsiębiorstw miała na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie o to, w jakim stopniu ich reakcja na zaistniałą sytuację spowodowała przejście na sprzedaż online. Zgodnie z oczekiwaniami badanie wykazało, że kryzys spowodował trwałą zmianę w koszyku sprzedaży online i offline w krajach nordyckich.

Zakupy online rosły w tym regionie wykładniczo. Prowadzenie kanału sprzedaży online stało się standardową praktyką dla niemal każdej firmy detalicznej w krajach nordyckich. Badanie pokazuje, że 70% respondentów dostrzega wpływ kryzysu na zwiększenie zapotrzebowania na kanały sprzedaży online, a także wzbudził potrzebę optymalizacji istniejących kanałów sprzedaży online. Firmy dostrzegają potrzebę zaspokojenia zwiększonego popytu na sprzedaż online ze strony konsumentów i skutecznego konkurowania z globalnymi koncernami. Aż 15% ankietowanych MŚP, które obecnie oferują swoim klientom kanał sprzedaży online, nie oferowało go przed rozpoczęciem kryzysu, z kolei 46% ankietowanych MŚP, które już posiadały kanał sprzedaży online, dokonało znaczących ulepszeń w swojej ofercie online w czasie kryzysu.

W odniesieniu do wyzwań, przed jakimi stoją MŚP przy tworzeniu lub ulepszaniu swoich kanałów sprzedaży online, 42% ankietowanych wskazało na brak czasu i zasobów dla poprawy ich obecności w Internecie, natomiast 36% MŚP stwierdziło również brak wiedzy technicznej jako istotną barierę. Prawie 25% ankietowanych MŚP stwierdziło, że łatwiej byłoby rozpocząć sprzedaż online lub poprawić istniejące kanały sprzedaży online, gdyby możliwe było zakup kompletnego rozwiązania od zewnętrznego dostawcy handlu elektronicznego.

Badanie wykazało również, że respondenci nie mieli pełnego przeglądu rozwiązań sprzedaży online oferowanych obecnie na rynku. Prawie jedna trzecia respondentów, którzy nie mieli kanału sprzedaży online na początku kryzysu, uważała, że przejście do internetu byłoby mniej trudne, gdyby mieli lepsze zrozumienie różnych dostępnych rozwiązań w tej dziedzinie. 23% wszystkich respondentów nie było również świadomych, że niektóre banki i instytucje finansowe zapewniają własne własne platformy płatności internetowych.

Analitycy Nordei w oparciu o uzyskane dane potwierdzają, że kryzys wydatnie przyczynił się do szybkiego przyjęcia internetowych kanałów sprzedaży e-commerce dla prawie każdej firmy w krajach nordyckich. Firmy, które utworzyły swoje kanały sprzedaży online lub poprawiły istniejącą ofertę e-commerce, nadal napotykają wyzwania związane z czasem, złożonością i znalezieniem odpowiedniego rozwiązania, które pasuje do ich potrzeb biznesowych. Sektor e-commerce rozkwitł jednak i w świecie po kryzysie hybrydowy model internetowych i fizycznych kanałów sprzedaży wydaje się stawać normą. Tak rozwija się środowisko, w którym kraje nordyckie umacniają technologiczną przewagę i konkurencyjność względem innych społeczeństw