Tomasz Augustyn

Według danych przedstawionych przez Szwedzki Urząd Statystyczny (SCB) współczynnik dzietności wyniósł w Szwecji w ubiegłym roku 1,45 dziecka na kobietę. To najniższy poziom tego wskaźnika odkąd prowadzone są takie statystyki, czyli od 1749 r. Co więcej, bieżący rok wcale nie przynosi odwrócenia tego trendu i jeśli się on utrzyma, to 2024 r. będzie kolejnym rekordowym pod względem spadku dzietności. W styczniu tego roku urodziło się bowiem w Szwecji tylko 7,9 tys. dzieci, a więc o około 350 mniej niż w styczniu 2023 r.

Do tej pory to właśnie styczeń ubiegłego roku uważano za najgorszy pod względem liczby urodzeń w Szwecji. W całym 2023 r. urodziło się zaś w tym kraju 100,1 tys. dzieci, a więc najmniej od 2003 r., ale wówczas było mniej kobiet w wieku rozrodczym, więc współczynnik dzietności był wyższy.

Dzietność spada w Szwecji nieprzerwanie z roku na rok od 2010 r. i to mimo dużego napływu imigrantów, którzy statystycznie mają więcej dzieci niż etniczni Szwedzi. Ale nawet wśród imigrantów rodzi się mniej dzieci niż jeszcze dwie dekady temu.

Mało dzieci rodzi się nie tylko w szwedzkich miastach, ale także nas prowincji. W ubiegłym roku w aż 23 gminach odnotowano przyjście na świat mniej niż 40 dzieci, a w setkach zamykane są przedszkola i szkoły podstawowe, bo brakuje ich potencjalnych uczniów.

Spadek dzietność współgra też z rosnącymi obawami Szwedów o przyszłość. Aż 90 procent ankietowanych w sondażu przeprowadzonym dla publicznej telewizji SVT oceniło, że w minionym roku ich sytuacja materialna się pogorszyła. Tak złych nastrojów nie było w Szwecji od lat 90. XX wieku, gdy w kraju panował poważny kryzys gospodarczy. Ponadto aż 75 proc. badanych uznało, że sytuacja w ich kraju idzie w złym kierunku. Tak wysokiego odsetka niezadowolonych nie było tam nigdy, odkąd prowadzi się badania opinii publicznej. Tylko 9 proc. ankietowanych było zdania, że sytuacja zmierza w dobrym kierunku. Z kolei badane kobiety jako główne powody braku decyzji o posiadaniu dziecka wskazywały najczęściej na panujący na świecie kryzys klimatyczny, niepewną sytuacją na świecie oraz pogarszającą się sytuację materialną szwedzkich rodzin.