Tomasz Augustyn

Rząd landowy Meklemburgii – Pomorza Przedniego wzmaga wysiłki na rzecz wsparcia stoczni Genting Group. W przyszłym tygodniu ma przyjąć plan ratunkowy dla tych przedsiębiorstw. Następnie powinien on zostać zatwierdzony przez komisję finansów parlamentu landowego. Przedstawiciele władz wyrażają optymizm, że negocjacje z bankami, rządem federalnym i odbiorcami wsparcia będą udane.

W zakładach w Wismarze, Warnemünde i Stralsundzie zawieszono prace nad dużymi statkami wycieczkowymi. Większość z około 3000 pracowników od pewnego czasu wykonuje prace w ograniczonym wymiarze czasowym, ten stan ma potrwać przynajmniej do końca września.

Koncern Genting przestał płacić dostawcom w kwietniu i zwrócił się o pomoc do federalnego funduszu wsparcia firm poszkodowanych w trakcie epidemii. W swego rodzaju rezerwie awaryjnej przedsiębiorstwo musiało zamrozić około 260 milionów euro. Za zgodą banków co najmniej część tej kwoty – około 175 milionów euro – ma zostać uwolniona w pierwszym etapie, między innymi w celu zapłaty dostawcom, utrzymania sprawności technologicznej stoczni i uregulowania dalszych zobowiązań do września. Obecnie wydaje się, że wiele zależy od postawy kilkunastu zaangażowanych w proces instytucji kredytowych.

Kluczowe pytanie dotyczy tego, czy stocznie Meklemburgii – Pomorza Przedniego będą objęte federalnym funduszem ratunkowym do września i czy potem będą mogły liczyć na dalszy dopływ środków. Konieczny wydaje się wyraźne zaangażowanie samej firmy, a ponadto niezbędne jest przygotowanie obiektywnej oceny eksperckiej, że utrzymywanie produkcji stoczniowej jest w tym miejscu perspektywiczne. Stosowny raport ma powstać najpóźniej do września.

Problem Gentinga polega też na tym, że stocznia Meyer w Papenburgu w Dolnej Saksonii ma większe zaplecze lobbingowe i lepsze przełożenie decydentów politycznych w Berlinie, a także na kręgi gospodarcze. Ważne niemieckie stowarzyszenie przemysłu stoczniowego i morskiego (VSM) jest uważane za „zdominowane przez Meyera”. Sam Meyer także nie jest wolny od problemów i ma nadzieję na uzyskanie pomocy rządowej. Dyskusyjny staje się też sam model rejsów wycieczkowych jako ważnej gałęzi turystyki. W Niemczech pada coraz więcej pytań o to, czy państwo powinno promować i wspierać budowę wielkich statków, których produkcja i eksploatacja powoduje zanieczyszczenie środowiska.

Kontrowersji nie brak w rządzie landowym Meklemburgii – Pomorza Przedniego. Minister gospodarki Harry Glawe (CDU) optuje za udzieleniem wsparcia przez władze, podczas gdy minister finansów Reinhard Meyer (SPD) jest krytyczny wobec dodatkowej pomocy z budżetu nadwerężonego już przez kryzys związany z epidemią. Pracownicy i kooperanci w napięciu oczekują na przełom w negocjacjach między bankami, rządem federalnym, stanem i firmami.

 

Portal Morski: Nowa pomoc publiczna dla niemieckich stoczni – ponad miliard dolarów

Berlin rzuca niemieckiemu sektorowi morskiemu koło ratunkowe o wartości 1,12 mld dolarów. Rząd federalny Niemiec przyznał przemysłowi żeglugowemu i okrętowemu pakiet stymulacyjny o wartości 1 mld euro.

Pomoc państwa dla niemieckich stoczni

Niemiecka grupa stoczniowa MV Werften otrzyma 50 milionów euro pomocy publicznej. To kolejny przejaw koncentracji globalnych liderów gospodarczych na wspieraniu, a obecnie ratowaniu własnych zasobów przemysłowych.