Nasze propozycje:

Stocznia 3.0. Przemysł pomiędzy państwem a rynkiem

Zbigniew Jagniątkowski, Sławomir Doburzyński

Głos w dyskusjach nad zasadnością i sposobami ożywienia polskiego przemysłu stoczniowego. Autorom nie chodzi przy tym o prostą reaktywację firm budujących statki czy też ich elementy (bo takich firm jest już teraz wiele zarówno w Trójmieście jak i w Szczecinie), ale wsparcie procesu odtworzenia możliwości kontraktowania budowy statków począwszy od projektowania do wykonania gotowej jednostki. Skupiają przy tym swoją uwagę na Szczecinie, który stracił nieproporcjonalnie więcej na upadku Stoczni Szczecińskiej Nowa (a wcześniej Stoczni Szczecińskiej Porta Holding) niż Trójmiasto, które utraciło Stocznię Gdynia. W Trójmieście działa bowiem kilka dużych i efektywnych podmiotów prywatnych, np. Remontowa Shipbuilding i CRIST, mających pełną zdolność do kontraktowania budowy dużych, skomplikowanych i nowoczesnych statków.

Praca ma ogromne walory edukacyjne, wyjaśniając w sposób przystępny, a jednocześnie bardzo kompetentnie, czym jest przemysł stoczniowy, jak się zmieniał na przestrzeni czasu, czym jest stocznia i co będzie w niej produkowane w przyszłości. Autorzy znakomicie przedstawili ekonomikę procesów budowy i remontów statków, wskazując na potencjalnie dużą wartość dodaną dla gospodarki dzięki funkcjonowaniu sprawnych stoczni będących integratorami potężnych sieci kooperantów, zlokalizowanych w całym kraju i reprezentujących w większości przypadków sektory o charakterze innowacyjnym.


Obszary poportowe – problemy rewitalizacji

Piotr Lorens

Praca dotyczy problematyki przekształceń terenów poportowych. Omówiono w niej szereg zagadnień teoretycznych oraz wybrane studia przypadków. Podsumowaniem pracy jest szereg wniosków dotyczących zasad przekształceń przedmiotowych terenów.


Kultura, czyli rozwój. Potencjał, kreatywność i wyzwania województwa zachodniopomorskiego

Szymon Różański, Sławomir Doburzyński

Spojrzenie na klasę kreatywną i kulturę jako kluczowy czynnik rozwoju regionu. Autorzy analizują globalne trendy, w ramach których obrót treściami symbolicznymi staje się nie tylko uzupełnieniem, ale wręcz głównym przedmiotem zainteresowania rynku. W ich dowartościowaniu widzą także szansę dla podniesienia konkurencyjności i wzmocnienia ekonomicznego Pomorza Zachodniego.


Kluczowa dekada. Degradacja, kryzys czy impuls dla samorządu Pomorza Zachodniego? 

Sławomir Doburzyński

Co czeka Szczecin i Pomorze Zachodnie w perspektywie nadchodzącej dekady? Jak wrócić do świata, w którym unijne fundusze przestaną być podstawowym impulsem modernizacyjnym? Być może to poważne zagrożenie osłabienia impetu rozwojowego, a może realna szansa na uruchomienie nowych potencjałów. Nowa książka Sławomira Doburzyńskiego to próba poszukiwania odpowiedzi na fundamentalne pytania o kierunek i tempo zmian, jakie zachodzą w województwie i w całym kraju. Dla kierujących regionem i poszczególnymi gminami, pracowników samorządu oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem regionalnym to pozycja ważna i aktualna – tło stanowią dla niej prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego.

Publikacja dostępna w wersji pdf pod adresem: pfsp.pl/KluczowaDekada.pdf


Protest miejski. Przestrzenie, tożsamości i praktyki niezadowolonych obywateli miast

Maciej Kowalewski

Książka dotyczy problematyki ważnej z teoretycznego i empirycznego punktu widzenia – ostatnie lata obfitują w wydarzenia społeczno-polityczne o znamionach protestu, a których jednoczesnym kontekstem i podmiotem są miasta. I choć, jak słusznie zauważa Autor, sam protest jest fenomenem wpisanym w życie społeczne jako takie, to treść i formy współczesnych protestów są tak dynamiczne i zróżnicowane, że potrzeba prac badawczych, które by ten ważny aspekt życia społecznego opisały i pozwoliły zrozumieć jego mechanizmy oraz konsekwencje. Książka Macieja Kowalewskiego w istotny sposób odpowiada na tę potrzebę.


O gryfach na pomorskiej ziemi. Legendy Pomorza Zachodniego

Małgorzata Duda

Ilustrowana opowieść dla najmłodszych czytelników o gryfach pomorskich – mitycznych stworzeniach, które odnajdziemy w herbach wielu miast Pomorza. W książce, czeka na czytelnika – wierszowana legenda o spotkaniu gryfa przez księcia Żelisława, a także kolekcja i opis herbów miast województwa zachodniopomorskiego, na których umieszczone są gryfy. Uwagę przykuwają piękne ryciny Pauliny Kaszuby, absolwentki szczecińskiej Akademii Sztuki.

Książkę napisała Małgorzata Duda – przewodniczka po Szczecinie i Pomorzu Zachodnim i popularyzatorka tego regionu, autorka wielu książek i przewodników turystycznych.


Między Stettinem a Szczecinem. Metamorfozy miasta od 1945 do 2005 roku

Jan Musekamp

Książka nie jest typowym podręcznikiem do historii miasta. Nie zawiera wszystkich danych dotyczących konkretnego zjawiska, jak na przykład ilości mieszkańców czy przeładowanych ton w porcie. Nie jest też historią przedstawiającą odbudowę i rozbudowę poszczególnych ulic, dzielnic czy działalności klubów sportowych. Jest to praca bardziej socjologiczna. Opisuje nastroje towarzyszące przybywającym na te ziemie osadników, ich niepewność co do przyszłej przynależności państwowej tych ziem. Musekamp burzy wiele mitów, które narosły od 1945 roku. Przedstawia ich genezę, okoliczności, w jakich zaczęto snuć poszczególne teorie. Opisuje, jak poszczególne mity były przyjmowane przez nowych mieszkańców i jaki miały wpływ na kształt miasta. Pokazuje, jak owe mity służyły komunistycznym propagandzistom wpajać je przybyłej ludności by zapobiec jej ewentualnemu powrotowi w rodzinne strony.