Andrzej Pieśla

Specjalna linia dla gmin uzdrowiskowych o wartości około 250 mln zł zostanie wyodrębniona w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Nabór ma być ogłoszony w styczniu 2022 roku.

Poinformowano o tym podczas środowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dodatkowa pula środków w ramach drugiego naboru Rządowego Programu Polski Ład zostanie przeznaczona na wsparcie inwestycji w gminach uzdrowiskowych. Zaproponowane wsparcie wyniesie ok. 250 mln zł, mniej więcej na poziomie zgłaszanym przez same gminy uzdrowiskowe.

W województwie zachodniopomorskim Status uzdrowisk posiada 5 miejscowości: Świnoujście, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Połczyn Zdrój i Dąbki (gmina Darłowo). Lecznictwo uzdrowiskowe skoncentrowane jest w powiecie kołobrzeskim (50% działających placówek) oraz w mieście Świnoujściu i powiatach: kamieńskim, koszalińskim, sławieńskim oraz świdwińskim. Województwo zachodniopomorskie jest najsilniejszym w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego województwem w Polsce, dysponuje ponad 10 tys. łóżek – głównie w sanatoriach uzdrowiskowych.

Na pogorszenie sytuacji gmin uzdrowiskowych w czasie pandemii wpłynęło zmniejszenie udziału gmin w podatkach PIT i CIT, zmniejszenie wpływów z czynszów najmu powierzchni handlowych i gastronomicznych, konieczność zastosowania ulg w podatku od nieruchomości dla hoteli i pensjonatów oraz obiektów handlowych które nie prowadziły działalności gospodarczej. Zdecydowanie pogorszyła się także sytuacja spółek komunalnych, które utraciły przychody z opłat za wodę i ścieki od sanatoriów, szpitali uzdrowiskowych, pensjonatów, zakładów gastronomicznych, obiektów handlowych. Pomimo braku wpływów z opłaty uzdrowiskowej, zmniejszenia wpływów finansowych z PIT i CIT, zastosowanych ulg i zwolnień podatkowych, obniżek czynszów, gminy uzdrowiskowe musiały ponosić pełne koszty utrzymania infrastruktury uzdrowiskowej wydatkując na ten cel zaplanowane roczne środki. Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP na podstawie danych zebranych od członków określiło obniżone wpływy z PIT o około 9 proc. licząc narastająco od początku roku, a straty z tytułu braku wpływów z opłaty uzdrowiskowej aż na 70-90 proc. Jak przypominają gminy, opłata ta jest przeznaczona na utrzymanie zieleni, rabat kwiatowych, parków, fontann, deptaków, promenad, tężni i publicznych miejsc rekreacji oraz na realizację innych kosztownych zadań uzdrowiskowych. Jest też przeznaczona na realizację inwestycji uzdrowiskowych, których kontynuacja w obecnej sytuacji stanęła pod znakiem zapytania.

Ograniczenia wprowadzone wraz z ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego w istotnym stopniu dotyczyły kuracjuszy kierowanych na rehabilitacje za pośrednictwem ZUS i komercyjnych. Uzdrowiska nie przyjmowały nowych klientów, część z dotychczasowych opuściła obiekty w weekend, po komunikacie NFZ, część zdecydowała się pozostać do końca turnusu.